45 JARMARK WIELKANOCNY OFERTY HANDLOWE – OGŁOSZENIE

Termin imprezy- 5.04.2020 r.(Niedziela Palmowa)

Oferty handlowe od wystawców przyjmujemy w ściśle określonym terminie, od 15 lutego do 15 marca br.

Pełną ofertę (dane kontaktowe plus zdjęcie wyrobów proponowanych do sprzedaży podczas Jarmarku) należy wysłać na adres mailowy imprezy@muzeumwsiopolskiej.pl

Oferty przysyłane poza określonym wyżej terminem, nie będą przyjmowane.

Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo decydowania o doborze oferty handlowej.

Pierwszeństwo w przyznawaniu stoisk maja twórcy zrzeszeni w STL oraz handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe.

Regulamin oraz cennik jest dostępny na stronie www.
http://muzeumwsiopolskiej.pl/prowadzenie-dzialalnosci-handlowej/

Odpowiedzi na pytania związane z Jarmarkiem udzielamy pod adresem: imprezy@muzeumwsiopolskiej.pl