Bilety

UWAGA: W związku z zaistniałą sytuacją, wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego wirusem powodującym zachorowanie na chorobę o nazwie COVID-19,  MUZEUM JEST ZAMKNIĘTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH  DO ODWOŁANIA

Bilety wstępu na teren muzeum można zakupić za pośrednictwem sprzedaży biletów on-line lub w kasie muzeum (płatność gotówką bądź kartami płatniczymi m.in. Visa, Mastercard).

Warto wiedzieć, że internetowy system sprzedaży biletów rozwiązuje problem kolejek do kas m.in. podczas imprez plenerowych.

CENNIK

Przez cały rok kalendarzowy w każdy poniedziałek wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

BILETY POZA SEZONEM UDOSTĘPNIANIA 1.01 – 2.04.2020 oraz 16.10 – 31.12.2020
bilet spacerowy 3,00 zł
bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym 1,00 zł
BILETY W SEZONIE UDOSTĘPNIANIA 3.04 – 15.10.2020
bilet normalny 12,00 zł
bilet ulgowy* 6,00 zł
bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym** 1,00 zł
bilet ulgowy – karta rodziny*** 6,00 zł

*bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  2. emerytom i rencistom, a także osobom niepełnosprawnym, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  3. posiadaczom karty Euro<26 i ISIC.

**bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

***bilet ulgowy – karta rodziny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów posiadaczom: Karty Dużej Rodziny, Karty Opolskiej Rodziny i Seniora, Karty Opolskiej Rodziny i Karty Opolski Senior.

bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  1. pracownikom muzeów, opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (jako opiekunowie grup zorganizowanych) działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jako opiekunom grup.
  2. członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Českého svazu muzeí v přírodě,
  3. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
  4. dzieciom do lat 3.