Bilety wstępu


CENY BILETÓW WSTĘPU

 

POZA SEZONEM UDOSTĘPNIANIA
1 stycznia - 6 kwietnia 2018 roku /oraz/ 15 października - 31 grudnia 2018 roku

Biliet spacerowy 3,00 zł
Bilet ulgowy dla dzieci przedszkolnych** 1,00 zł

 

W SEZONIE UDOSTĘPNIANIA
od 7 kwietnia 2018 roku

Bilet normalny 10,00 zł
Bilet ulgowy* 5,00 zł
Bilet ulgowy dla dzieci przedszkolny** 1,00 zł

---

Wstęp ulgowy (bilet ulgowy - karta rodziny) przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów posiadaczom Karty Dużej Rodziny, Karty Opolskiej Rodziny i Seniora, Karty Opolskiej Rodziny i Karty Opolski Senior:

Bilet ulgowy - karta rodziny* 4,00 zł
Bilet ulgowy dla dzieci przedszkolny** 1,00 zł

Przez cały rok kalendarzowy w każdy PONIEDZIAŁEK, wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
 

BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE ZA OKAZANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:

  1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  2. emerytom i rencistom, a także osobom niepełnosprawnym, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  3. posiadaczom karty Euro<26 i ISIC.

**BILET ULGOWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PRZYSŁUGUJE dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

BILET BEZPŁATNY PRZYSŁUGUJE ZA OKAZANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:

  1. pracownikom muzeów,
  2. opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych
    i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (jako opiekunowie grup zorganizowanych) działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - jako opiekunom grup.
  3. członkom, Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
  4. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
  5. dzieciom do lat 3.
Do pobrania: 
application/mswordiconRegulamin zwiedzania |  2018.08.17