Dane teleadresowe

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole

Sekretariat

Katarzyna Malczewska
E-MAIL
sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON/FAX
77 457 23 49 / 77 474 30 21

Dyrektor

Jarosław Gałęza

E-MAIL
jaroslaw.galeza@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 107

Zastępca Dyrektora

Beata Świątek

E-MAIL
beata.swiatek@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 104

Główna Księgowa

Izabela Sztangier-Kozak

E-MAIL
izabela.kozak@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 105

Dział Architektury Ludowej

Aleksandra Kośmicka
kierownik działu

E-MAIL
aleksandra.kosmicka@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 122

Dział Kultury Materialnej i Folkloru

Elżbieta Oficjalska
kierownik działu

E-MAIL
elzbieta.oficjalska@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 121
Magdalena
Górniak-Bardzik
E-MAIL
magda.gorniak@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 220
Bogdan Jasiński E-MAIL
bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 120

Dział Udostępniania i Edukacji

Ewa Olbryt
kierownik działu

E-MAIL
ewa.olbryt@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 115

Anna Bannert

E-MAIL
anna.bannert@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114

Agnieszka Pawelczyk

E-MAIL
agnieszka.pawelczyk@muzeumwsiopolskiej.pl

muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl

TELEFON
77 457 23 49, wew. 214

Dział Promocji

Krystian Czech

E-MAIL
krystian.czech@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 215

Dział Finansowy

Magdalena Kamińska E-MAIL
magdalena.kaminska@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 106

Dział Administracyjno-Techniczny

Grzegorz Baucz

E-MAIL
grzegorz.baucz@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 104

Ewelina Weber

E-MAIL
ewelina.weber@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 206

Ochrona

  TELEFON
77 457 23 49, wew. 201