ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2017

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym oraz

Związkiem Polskich Artystów Fotografików zapraszają do udziału w XXII konkursie fotograficznym: „ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2017”

W konkursie może wziąć udział każdy, kto dostarczy do Muzeum w okreslonym w Regulaminie terminie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Format odbitek nie może być mniejszy niż 148 x 210 mm (A5)  i nie większy niż 210 x 297 mm (A4).  

Zapraszamy do udziału! 

Regulamin konkursu i Karty Zgłoszenia poniżej. 

 

 

Dokumenty do pobrania