Wyprzedaż mebli biurowych używanych

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu wyprzedaje meble biurowe używane, będące własnością Muzeum.

Szczegółowe informacje dostepne są na BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/430/165/wyprzedaz-mebli-biurowych-uzywa...