Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku

Sensoryczna wieś opolska - gość niepełnosprawny w muzuem" - projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Chcemy zmieniać się dla Was!

Mając na uwadze ograniczenia w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku postanowiliśmy, we współpracy z Fundacja Szansa dla Niewidomych, poczynić kroki w kierunku ich zniwelowania.

W związku z tym w 2018 roku realizujemy projekt pn. „Sensoryczna Wieś Opolska - gość niepełnosprawny w muzeum”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Jednym z planowanych zadań jest organizacja bezpłatnych zajęć edukacyjnych w miesiącach wrzesień-październik br. W ramach 4-godzinnego spotkania uczestnicy zwiedzą ekspozycję muzealną oraz wezmą udział w warsztatach kowalstwa. Zajęcia kierowane są do 10-osobowych grup zwiedzających z dysfunkcją wzroku.

Miejsce realizacji zadania:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Terminy

wrzesień 10.09.2018 / 17.09.2018 / 24.09.2018
październik 1.10.2018 / 8.10.2018 / 15.10.2018 / 22.10.2018 / 29.10.2018

Zapisy na zajęcia edukacyjne prowadzi Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu
tel. 692 451 051
e-mail: opole@szansadlaniewidomych.org

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
tel. 77 457 23 49 wew. 214
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

OPIS ALTERNATYWNY PLAKATU PROMUJĄCEGO PROJEKT

Pionowy plakat, ciemnoniebieskie tło z żółtym tekstem.

Na górze duży, wyśrodkowany napis: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizuje projekt w ramach programu Kultura Dostępna. SENSORYCZNA WIES OPOLSKA – GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM.

Poniżej mniejszy, wyśrodkowany napis: Celem projektu jest zwiększenie aktywności kulturalnej osób z dysfunkcją wzroku.

Poniżej tekst: W ramach projektu, oraz spis wyrazów - sześć wypunktowań, biegnących przez całą szerokość plakatu:

  • wyznaczymy ścieżkę edukacyjną „Sensoryczna Wieś Opolska”, przystosowaną do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
  • przeszkolimy pracowników oraz wolontariuszy w zakresie obsługi klientów niepełnosprawnych
  • przystosujemy budynek administracyjny do obsługi zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku
  • utworzymy stronę internetową muzeum zgodnie z regułami dostępności WCAG 2.0
  • opracujemy opisy audiodeskryptywne ekspozycji muzealnej oraz termoformowane tyflografiki
  • w miesiącach wrzesień-październik 2018 zrealizujemy 8 zajęć edukacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku

Wypunktowania zajmują około dwóch trzecich powierzchni plakatu.

Bezpośrednio pod wypunktowaniami umieszczono wyśrodkowany napis: Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, tel. 77 457 23 49 wew. 214, e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Poniżej pośrodku tekst: Zapisy na zajęcia edukacyjne prowadzi Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu, tel. 692 451 051, e-mail: opole@szansadlaniewidomych.org

Na dole mały, wyśrodkowany napis: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Pod spodem z prawej strony, umieszczono trzy logotypy patronów medialnych: Radia Opole, Help jesteśmy razem, Opowiecie.info.

Przy dolnej krawędzi plakatu w poziomie ciąg logotypów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultury Dostępnej, Muzeum Wsi Opolskiej – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Opolskiego, 20-lat samorządności: Polska, Samorząd, Wspólnota, Fundacji Szansa dla Niewidomych.