Garncarstwo – ginące zawody, dawne rzemiosła

Termin 21-24 maja 2019 roku (od wtorku do piątku)
24-27 września 2019 roku (od wtorku do piątku)
Czas trwania ok. 1,5 godz.
Cena 300 zł / grupa + bilety wstępu
Ilość uczestników do 25 osób
Odbiorca wychowankowie przedszkola, dzieci i młodzież szkolna

potwierdzenie lekcji muzealnej_Garncarstwo

Opis

Garncarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych. Podczas zajęć uczestnicy mogą zobaczyć jak wygląda wyrób naczyń glinianych na kole garncarskim a następnie samodzielnie formują gliniane formy.

wyrabianie glinianych naczyń

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

rezerwacja lekcji muzealnych E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114, 115, 214