V Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie – krótki rys historyczny

Już na początku XX w. w wielu domach w okolicach Opola wytwarzano kroszonki tj. jajka wielkanocne zdobione techniką rytowniczą. Znana i praktykowana była tutaj również technika batikowa czyli pisanie woskiem. W okresie po II wojnie światowej, podobnie jak i w wielu innych regionach Polski, wśród opolskich muzealników i działaczy kultury zrodziła się idea organizacji imprezy promującej rodzimą formę plastyki obrzędowej. Propagatorzy tego pomysłu zwrócili uwagę na najbardziej wówczas rozpowszechnioną formą twórczości ludowej na Opolszczyźnie jaką było zdobienie jaj wielkanocnych – kroszonek i pisanek. W odpowiedzi na apel działaczy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zorganizowało w 1957 r. pierwszy wojewódzki konkurs kroszonkarski. Za koordynację tego działania w późniejszym czasie kolejno odpowiedzialne były Miejski Dom Kultury i Wojewódzki Dom Kultury w Opolu. Na początku lat 90. XX w. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w porozumieniu z Ligą Kobiet Polskich postanowiło stworzyć nową, znacznie poszerzoną formułę konkursu, w którym obok rywalizacji ważną rolę miała spełniać edukacja. W poprzednich edycjach uczestniczyły w nim wyłącznie osoby dorosłe. Po to aby zwrócić uwagę na walory edukacji regionalnej, utworzono osobną kategorię uczestników, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Formuła konkursu ma charakter zamknięty. Jest on adresowany wyłącznie do mieszkańców województwa opolskiego. Ocenie podlegają prace wykonane technikami tradycyjnymi znanymi w regionie tj.: techniką rytownicza, batikową, trawienia kwasem i oklejania sitowiem. Celem tego przedsięwzięcia jest dokumentowanie i upowszechnianie wśród ludności województwa opolskiego tradycji zdobienia jaj wielkanocnych. Wykonane prace są prezentowane na wystawie pokonkursowej, a następnie nagrodzone i wyróżnione eksponaty przechodzą na własność muzeum. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu posiada w chwili obecnej największą w kraju kolekcję kroszonek – liczy ona ponad 2500 eksponatów. Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie” na trwałe wpisał się w kalendarium najbardziej znanych imprez kulturalnych regionu. Aktywnie uczestniczą w nim twórcy z całej Opolszczyzny. W dotychczasowych 25 edycjach wzięło udział około 650 osób dorosłych oraz ponad 1000 dzieci.

Warsztaty w ramach działań wzmacniających XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2018”

W terminie od 12 lutego do 2 marca 2018 r. pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współpracy członków Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych przeprowadzili bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych. Działania te były skierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych i miały charakter stacjonarny oraz mobilny. Odbywały się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w domach kultury na terenie województwa opolskiego. Uczestnicy uczyli się zdobienia jaj techniką rytowniczą (drapanie) oraz przy użyciu kwasu z kapusty kiszonej lub octu. Łącznie w 20 zajęciach uczestniczyło ponad 800 osób.

XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2018”

W dniach 6 i 7 marca 2018 r. odbyła się XXVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2018”, zorganizowanego przez Muzeum Wsi Opolskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych . W dniu 6 marca w przewodzie konkursowym brały udział osoby dorosłe (powyżej 16 roku życia) z terenu województwa opolskiego. Każdy z uczestników był zobowiązany do przyniesienia dwóch prac wykonanych w domu oraz do ozdobienia jednego jaja w trakcie przewodu konkursowego. W konkursie wzięło udział 85 osób dorosłych. 8 marca miała miejsce edycja dla dzieci i młodzieży do lat 16. Każde z dzieci przyniosło jedną pracę wykonaną w domu a drugą ozdobiło na miejscu. W tym roku pojawiła się nieco mniejsza liczba uczestników w tej kategorii – 60 osób. Łącznie w konkursie wzięło udział 145 osób.

W konkursie brali udział twórcy zdobiący jajka technikami tradycyjnymi: rytowniczą, batikową, oklejania sitowiem, trawienia kwasem a także nowszą – obszywania tkaninami i pasmanterią.

Zdecydowaną większość z wykonanych podczas konkursu prac stanowiły kroszonki. O bardzo wysokim poziomie wykonanych kroszonek świadczy liczba przyznanych nagród i wyróżnień: 43 spośród 54 w kategorii dorosłych oraz 30 z 44 w kategorii dzieci i młodzieży szkolnej.

Technika rytownicza, polega na wyskrobywaniu ornamentu przy użyciu ostrego narzędzia (najczęściej specjalnego nożyka z odpowiedniej jakościowo stali) na uprzednio zabarwionej skorupce jajka. Skorupka powinna mieć kolor biały, aby po zastosowaniu barwnika uzyskać jednolitą i intensywną barwę. Do lat 90. XX w. do zdobienia stosowano jajka pełne, uzyskiwane z własnego chowu. Żeby jajko nie sfermentowało, wkładano je do zimnej wody z dodatkiem soli i gotowano na wolnym ogniu od 1,5 do 3-4 godzin. Obecnie większość twórczyń zakupuje gotowe, wypreparowane wydmuszki.

Dawniej do farbowania jaj używano barwników naturalnych. Do najpowszechniej stosowanych należała cebulanka czyli wywar uzyskiwany z gotowanych łupin cebuli. Często do barwienia używano wywary z oziminy (żółty, zielony) oraz kory dębu lub olchy (brązowy, czarny). Na początku lata kobiety zbierały poczwarki czerwca (owad), z których po ususzeniu i wygotowaniu uzyskiwano kolor czerwony. Stosowano również barwniki naturalne z importu np. popularne wióry drzewa brazylijskiego (brezulka lub brzezulka), dające po wygotowaniu kolor od czerwonego do czarnego. Współcześnie do farbowania jaj używa się przeważnie barwniki chemiczne. Najczęściej spotykanym barwnikiem tego typu są farby do tkanin, rozpuszczane w odpowiedniej proporcji w gorącej wodzie. Jako utrwalacz stosuje się ocet.

Współcześnie w ornamentyce opolskich kroszonek występują dwa główne rodzaje motywów:

 • fitomorficzne (roślinne)
 • zoomorficzne (zwierzęce)

Zdobnictwo kroszonek zdominowane jest przez wzory roślinne. Występują one przeważnie w postaci stylizowanych wici, kwiatów, liści zapełniających większość powierzchni jajka. Do najpopularniejszych należą kompozycje dwustronnie symetryczne, dookolne, o układzie pionowym lub poziomym, znacznie rzadziej są spotykane przedstawienia zgeometryzowane lub asymetryczne. Niektóre twórczynie drapią naturalistyczne wzory roślinne, wśród których przeważają róże.

W konkursie wzięło udział 12 opolskich pisankarek. Potencjał tego środowiska, skupionego głównie w okolicach Tułowic i Korfantowa, wynosi około 20-30 twórczyń.. Znacznie wyższa frekwencja stosunku do lat poprzednich i obecność najbardziej zaawansowanych technicznie twórczyń znalazła swoje odzwierciedlenie w liczbie 7 przyznanych nagród (miejsca 1-3) w kategorii dorosłych. Bardzo licznie wśród twórców pisanek była reprezentowana grupa dzieci i młodzieży, spośród której nagrodzono i wyróżniono 14 uczestników.

Technika batikowa polega na pisaniu rozgrzanym woskiem po powierzchni jajka za pomocą specjalnego narzędzia zwanego kiską (patyczek z metalową rynienką) lub przy użyciu szpilki osadzonej na drewnianym patyczku. Znacznie bardziej precyzyjne wzory uzyskuje się używając kiski. Umożliwia ona rozrysowanie bardzo skomplikowanych kompozycji geometrycznych, fitomorficznych i zoomorficznych. Wśród ornamentów dominują archetypiczne symbole solarne tj.: jodełki, wiatraczki, rozety, rożne formy krzyża, swastyka, ptaki, jelenie, konie, drzewo życia.

W kolorystyce nawiązującej do wzornictwa huculskiego dominują barwy: czerwona, czarna, żółta, brązowa. Znacznie prostsze w formie oraz utrzymane w bardziej jaskrawej kolorystyce są pisanki wzorowane na motywach wołyńskich, na których najczęściej widnieją rozetki, trójkąty, wiatraczki i jodełki.

Do zdobienia używa się wosku naturalnego z niewielkim dodatkiem parafiny. Wosk jest stale podgrzewany w metalowym lub ceramicznym naczyniu, po to, aby pozostał w stanie ciekłym. Po pierwszym opisaniu jajo umieszcza się w rozpuszczonym w zimnej wodzie barwniku. Jaja są barwione na zimno, albowiem ciepła woda spowodowałaby rozpłynięcie się wosku, uprzednio naniesionego na powierzchnię. Następnie zostaje naniesiony kolejny wzór a jajko zanurzone w innym barwniku. W przypadku barwników istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności farbowania tzn. rozpoczynamy od koloru najjaśniejszego (żółty) kończąc na najciemniejszym (czarny).

Po opisaniu i zafarbowaniu następny etap stanowi osuszenie pisanki za pomocą papieru lub szmatki. Z tak przygotowanego jajka, twórcy za pomocą rozgrzewanej na elektrycznej kuchence ściereczki zdejmują warstwy wosku, w wyniku czego pojawia się wielobarwna kompozycja.

W trakcie konkursu kilka osób wykonała jajka oklejane sitowiem. To technika znana i popularna zwłaszcza na Mazowszu. Na Opolszczyźnie została rozpropagowana przez twórczynie ludowe, które korzystając z literatury tematu oraz uczestnicząc w różnych warsztatach opanowały tajniki tej techniki. Liczba osób zdobiących jajka rdzeniem sitowia (oklejanki) od kilku lat utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Sitowie to trawa rosnącą na terenach podmokłych. Do zdobienia najlepiej nadaje się świeży rdzeń sitowia, który posiada odpowiednią giętkość i sprężystość. Przesuszony staje się nazbyt kruchy i nie nadaje się do oklejania. Sitowie można wyginać w różne fantazyjne wzory, najczęściej spiralne lub łukowate. Powierzchnię jajka smaruje się najpierw klejem – najlepiej roślinnym – a następnie układa się nań konfigurację wzorów. Uzupełnienie ornamentu stanowią różnobarwne włóczki, umieszczane pomiędzy zwojami sitowia. Są one upychane za pomocą igły lub patyczka.

Jedną z najstarszych, obok pisania woskiem, technik zdobienia jaj wielkanocnych znanych na Opolszczyźnie jest wytrawianie kwasem. Aktualnie zapomniana i raczej nie praktykowana, reaktywowana jest prawie wyłącznie w okresie trwania konkursów kroszonkarskich. Do zdobienia powierzchni uprzednio zafarbowanego jajka używa się drewnianego zaostrzonego patyczka. Patyczek zanurzany jest w płynie , który w trakcie rysowania drewienkiem wzoru trawi powierzchnię jajka. Tradycyjnie jako płyn stosowano substancje naturalne tj. kwas z kiszonej kapusty i kwas z kiszonych ogórków. Z czasem do trawienia zaczęto używać octu, stężonego roztworu kwasku cytrynowego, a także roztworu kwasu solnego. Najlepsze efekty wizualne w postaci wyrazistego wzoru uzyskuje się stosując tą ostatnią substancję.

Nagrody finansowe dla osób dorosłych oraz nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży na łaczna kwotę 11 000 zł zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Nagrody wręczono laureatom podczas imprezy plenerowej XXXXI Jarmark Wielkanocny w dnu 25 marca 2018 r. Dyplomy uczestnikom wręczyli Marszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza oraz prezes Opolskiego Oddziału STL Helena Wojtasik.

LAUREACI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE “KROSZONKI OPOLSKIE 2018

DOROŚLI

Nagroda specjalna im. Jerzego Lipki

Andrea Joszko

I Nagroda

 1. Aneta Bekiersz
 2. Halina Jakubowska
 3. Ewa Pietrek
 4. Agnieszka Rosicka
 5. Helena Wojtasik

II Nagroda

 1. Krystyna Holeniewska
 2. Grażyna Joszko
 3. Anna Ozimek
 4. Agnieszka Pienio
 5. Małgorzata Rusak

III Nagroda

 1. Mariola Blania
 2. Jadwiga Chromik
 3. Magdalena Czekała
 4. Wiesława Grzybowska
 5. Renata Janik
 6. Adriana Kozyra
 7. Julia Mania
 8. Irena Simon
 9. Katarzyna Wirzeska

Wyróżnienie

 1. Patryk Blania
 2. Gabriela Galeczka
 3. Ewa Giemza
 4. Andrea Grabeus
 5. Gertruda Kleman
 6. Kornelia Klimek
 7. Halina Knosala
 8. Bożena Konieczko
 9. Patrycja Landas
 10. Maria Maciak
 11. Wioleta Obrzud
 12. Agnieszka Okos
 13. Teresa Ozimek
 14. Elżbieta Pazur
 15. Weronika Pierskalla
 16. Iwona Pisarczyk
 17. Monika Raczek
 18. Krystyna Rudzik
 19. Edyta Szymeczek
 20. Gabriela Waliczek

NAGRODY

OPOLSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA

TWÓRCÓW LUDOWYCH

 1. Edyta Cichoń
 2. Grażyna Czekała
 3. Edeltraud Fornol
 4. Barbara Herok
 5. Gizela Hylla
 6. Anna Kośna
 7. Łucja Mandalka
 8. Małgorzata Mateja
 9. Wanda Onik
 10. Katarzyna Potocka
 11. Teresa Sobota
 12. Gizela Śmieszek
 13. Irena Zawadzka
 14. Maria Żmija-Glombik

DZIECI I MŁODZIEŻ

I Nagroda

 1. Amelia Brój
 2. Klaudia Czaja
 3. Julia Przybyła
 4. Wiktoria Pustelnik-Kura
 5. Justyna Simon
 6. Emilia Trzasko

II Nagroda

 1. Michal Kita
 2. Alicja Mrochen
 3. Agnieszka Poremba
 4. Julia Puszczewicz
 5. Weronika Radajewska
 6. Aurelia Spallek
 7. Anna Wiench
 8. Monika Wojciechowska

III Nagroda

 1. Julia Chodzińska
 2. Adam Kasperek
 3. Krystian Knosala
 4. Iwona Kondziela
 5. Natalia Okos
 6. Laura Potocka
 7. Wiktoria Sieczko
 8. Jacek Topola

Wyróżnienie

 1. Natalia Baron
 2. Marta Czarny
 3. Jagoda Drzewiecka
 4. Anna Hurek
 5. Natalia Hurek
 6. Wiktoria Galla
 7. Izabela Guth
 8. Michał Kasperski
 9. Małgorzata Komańdzik
 10. Julianna Kotula
 11. Emilia Kozub
 12. Marta Marcinkiewicz
 13. Amelia Nowak
 14. Daria Ogryzek
 15. Marta Pater
 16. Linda Poremba
 17. Zuzanna Pyto
 18. Joanna Stasz
 19. Milena Surowiec
 20. Magdalena Szczygieł
 21. Nadia Szpala
 22. Emilia Waliczek.  

Wystawa pokonkursowa „Kroszonki Opolskie 2018” 25 marzec – 3 czerwiec 2018

 

W spichlerzu z Grudyni Wielkiej podczas imprezy plenerowej XXXXI Jarmark Wielkanocny otwarto wystawę pokonkursową, na której zaprezentowane zostały wszystkie prace konkursowe. W lewej części pomieszczenia zostały zaprezentowane jajka wykonane przez dzieci i młodzież, w prawej wykonane przez dorosłych. Aranżację ekspozycji oraz oprawę plastyczną wykonała plastyk Bożena Trabuć. Wystawie towarzyszyły tablice ze zdjęciami i tekstami, informator i prezentacja multimedialna przygotowane przez Bogdana Jasińskiego. Wystawa jak co roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających – około 30 000 osób.

 

VII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

organizowany w ramach IV Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie malowania porcelany opolskiej. To jedyna tego typu impreza na terenie województwa opolskiego. Organizator zapewnia materiały niezbędne do uczestnictwa w przewodzie konkursowym: porcelanę i farby naszkliwne. Konkurs malowania porcelany składa się z dwóch wydarzeń: przewodu konkursowego i wystawy pokonkursowej. Konkurs odbędzie się 28.08 2018 r. w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przewód przeprowadzany jest w godzinach od 9.00 do 16.00. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Podczas zdawania pracy konkursowej każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników. Wykonane prace zostaną wypalone w muzealnym piecu ceramicznym a następnie ocenione przez komisję konkursową.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w trakcie imprezy plenerowej VI Święto Plonów – Targi Miodów 30.09.2018. Wystawa będzie prezentowana w Opolu w terminie do 31.12.2018 r. Do wystawy dołączona będzie prezentacja multimedialna.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany (DOC)

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Opolskiego 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z MALOWANIA PORCELANY OPOLSKIEJ!!!

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające VII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach IV Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany). Zajęcia odbędą się w terminach 10, 11, 12; 17, 18, 19 oraz 24, 25, 26 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (starym budynku administracyjnym). Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 2349, 606355 549 email: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury i Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Warsztaty wzmacniające VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

 

W bieżącym roku po raz kolejny zorganizowano bezpłatne kursy malowania porcelany prowadzone przez twórczynie ludowe: Małgorzatę Mateję, Stefanię Topolę i Agnieszkę Okos. Odbywały się one w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W trakcie 9 warsztatów uczestnicy zapoznali się z podstawami techniki wykonywania zdobienia porcelany, podstawowymi informacjami na temat surowców i narzędzi  oraz techniki wypału ozdobionej porcelany. Każdy z uczestników zobowiązany był do przyniesienia naczyń ze sobą. Za organizację zajęć (narzędzia, farby oraz możliwość wypalenia wykonanych prac) odpowiadali pracownicy muzeum i twórcy ludowi. Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ogółem we wszystkich warsztatach wzięło udział 150 osób.  

 

Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

 

W 1963 r. opolscy etnografowie, przy wsparciu znanego polskiego etnografa prof. R. Reinfussa, zadecydowali o stworzeniu nowej jakości w opolskiej twórczości rękodzielniczej, jaką było przeniesienie na porcelanę wzorów zaczerpniętych z tradycyjnych opolskich kroszonek. Przy zastosowaniu nowoczesnej techniki przeniesiono tradycyjne wzory na znacznie trwalszy materiał. Malowana porcelana

opolska szybko stała się bardzo rozpoznawalnym w całym kraju oraz poza jego granicami produktem regionalnej sztuki ludowej z obszaru Opolszczyzny. Od upadku opolskiej Cepelii w 2007 r. opolska porcelana zaczęła stopniowo znikać z rynku, co było wynikiem zaniedbań promocyjnych. Od 2012 r. Muzeum Wsi Opolskiej w celu aktywizowania tego środowiska twórczego realizuje warsztaty oraz wojewódzki konkurs malowania porcelany. W wyniku prowadzonych działań systematycznie wzrasta liczba zdobniczek porcelany w województwie (aktualnie około 50-55

osób), kilka osób pobiera nauki.

Projekt jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze adresowanym do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy ukończyli 18 lat. Ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców, integracji środowisk działających w obrębie twórczości nieprofesjonalnej, aktywizacji środowisk twórczych. W 2012 r. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przeprowadziło wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Opolskim Oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych I Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany, w którym uczestniczyło 18 osób. W następnych dwóch latach liczba uczestników nieznacznie wzrastała, a cała inicjatywa była w znaczny sposób dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nagród finansowych. Ostatnie trzy edycja zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Od końca lat 60. XX w. do zdobienia używa się białej, szkliwionej i wypalonej porcelany. Powierzchnię porcelany dekoruje się przy użyciu stalówki z obsadką. Do namalowania konturów kompozycji twórczynie stosują czarną farbę naszkliwną.

W przypadku dużych powierzchni, np. wazonów, kompozycję trzeba wcześniej rozrysowywać przy użyciu mazaka. Zużyte stalówki o szerszym zakończeniu używane są do nakładania kolorów. Podczas malowania obowiązuje reguła od szczegółu do ogółu, czyli najpierw malujemy środek kwiatka, a na końcu obrzeża płatków. Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. twórczynie wykonywały duże czytelne malunki z pięknymi kwiatami (popularny motyw róży) i wiciami roślinnymi. Zatrudnienie dużej ilości nowych pracowników w połowie lat 70. spowodowało znaczny wzrost produkcji oraz rywalizację. To wówczas zaczęło się rozpowszechniać bardzo drobne i zagęszczone wzornictwo spotykane we współczesnych wyrobach. Malatury na naczyniach w niczym już nie przypominały przejrzystych, prostych

wzorów z kroszonek. Na opolskiej porcelanie pojawiały się wzory jednobarwne, cieniowane (brązowe, niebieskie, czarne), dzisiaj już rzadko spotykane. Kolorem podstawowym w przypadku kompozycji barwnych stał się niebieski, jako uzupełnienie stosowano czerwień, pomarańcz i zieleń a dopełnienie całości stanowią żółty, biały, niekiedy brąz i fiolet. W malunkach dominuje ornamentyka roślinna w postaci wici roślinnych, liści i mniej lub bardziej fantazyjnych kwiatów. Niektóre z twórczyń dekorują porcelanę w drobne motywy zoomorficzne tj.: pszczoły, biedronki, motyle, ślimaki, ptaszki. Po podsuszeniu naczynia wkłada się do pieca, gdzie są wypalane w podobnej temperaturze około 800 stopni C.

 

VII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

  

Konkurs odbył się w dniu 28 sierpnia 2018 roku Uczestniczyło w nim 28 osób. Każda osoba losowała zestaw przeznaczony do udekorowania: filiżankę lub kubek ze spodkiem oraz czajnik do herbaty. Uprzednio zakupione farby naszkliwne zostały przygotowane do malowania przez opolskie twórczynie. Po ozdobieniu naczyń i ich wysuszeniu porcelana została załadowana do pieca ceramicznego i wypalona. W dniu 31 sierpnia 2018 roku obradowało jury złożone ze specjalistów oraz śląskich etnografów. Podstawowe kryteria oceny prac stanowiły: układ kompozycji, technika wykonania  i zgodność z tradycyjna ornamentyką.

Połowa z wykonanych w konkursie prac prezentowała bardzo wysoki poziom. Po raz pierwszy jury postanowiło przyznać 4 nagrody i 11 wyróżnień. W tegorocznym konkursie nagroda główna przypadła Teresie Ozimek. Doskonała technika jaką operuje ta artystka, umożliwiła jej stworzenie bardzo czytelnego malunku o pięknych wyrazistych kolorach. Na obrzeżach spodka i filiżanki poprowadziła piękny szlaczek z niebieskich drobnych kwiatków. Klasyczny wzór nawiązujący do ornamentów z kroszonek zaprezentowała Małgorzata Mateja. Na jej dzbanku, w kompozycji centralnej dominują bardzo wyraźne duże kwiaty w kolorze niebieskim, przy czym środek tworzą dwa kwiaty czerwone. Równie piękny dzbanek przyozdobiła Sabina Kurek. Na każdej z bocznych ścianek namalowała w kole wykonanym z niebieskich kwiatków piękne pastelowe kompozycje dużych kwiatów. Efekt niepowtarzalnej, pastelowej kolorystyki uzyskuje dzięki Nakładaniu na powierzchnię naczynia cienkiej warstwy farby. Trzecie miejsce przypadło najmłodszej laureatce konkursu Annie Ozimek. W ornamentyce tej twórczyni widoczny jest wpływ matki. Córka maluje jednak zdecydowanie większe i bardziej precyzyjne kwiaty.

 Jedyny w gronie uczestników konkursu mężczyzna – Jozef Grzesiak – przyozdobił dzbanek w bardzo czytelną kompozycję zbudowaną z pięknych kolorowych dużych kwiatów. W centrum kompozycji dominują u niego żywe barwy: czerwień, pomarańcz i ulubiony fiolet. Ładną wielobarwną kompozycję stworzyła na filiżance Ewa Przybył. Złożyły się na to: bardzo czytelny namalowany wzór oraz dobre położenie farb. Teresa Orlik umieściła w centralnej kompozycji czytelny ornament kwiatowy przy czym zastosowała zbyt wiele jasnych kolorów, przez co całość wypada nieco blado. Gertruda Kleman nawiązała do popularnej w drugiej połowie lat 70. XX w. konwencji malowania wzorów jednobarwnych, cieniowanych. Interesującą prezentuje się praca Ewy Sumlińskiej. Artystka wypracowała własny, bardzo charakterystyczny duży wzór kwiatowy z łódeczkowatym środkiem.

Dynamizm oraz niezwykła lekkość ręki jest widoczna w dziełach Aliny Wypchło i Barbary Trąbczyńskiej. Irena Słaboń i Agnieszka Mazur tworzą wyraziste, dosyć zwarte, dookolne wzory z dominacją koloru żółtego, czerwonego, pomarańczowego, i niebieskiego. Grażyna Joszko umieściła na filiżance dookolny ornament złożony z wielobarwnych kwiatów.

Nagrody w kwocie 3000 zł zostały ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

LAUREACI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

W VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

MALOWANIA PORCELANY

     

Nagroda główna

Teresa Ozimek

 

I Nagroda

Małgorzata Mateja

 

 II Nagroda

Sabina Kurek

 

III Nagroda

Anna Ozimek

 

Wyróżnienie

 1. Grażyna Czekała
 2. Józef Grzesiak
 3. Gertruda Kleman
 4. Grażyna Joszko
 5. Agnieszka Mazur
 6. Teresa Orlik
 7. Ewa Przybył
 8. Irena Słaboń
 9. Ewa Sumlińska
 10. Barbara Trąbczyńska
 11. Alina Wypchło

 

 

Wystawa pokonkursowa

„VII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany”

30 wrzesień – 30 listopad 2018

 

Wystawa pokonkursowa została otwarta podczas imprezy plenerowej V Święto Plonów-Targi Miodu w dnu 30 września 2018 r., w holu budynku administracyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przed otwarciem wystawy zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu. W uroczystości uczestniczyli Marszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej Jarosław Gałęzi oraz prezes Oddziału Opolskiego STL Helena Wojtasik. Aranżację oraz oprawę plastyczną ekspozycji przygotował Marek Krajewski. Wystawie towarzyszył informator przygotowany przez Bogdana Jasińskiego.

 

Katalog pokonkursowy

”IV Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Rękodzieła Artystycznego”

 

Miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych, że w ramach projektu ukazał się katalog pokonkursowy. Zostały w nim zamieszczone podstawowe informacje na temat konkursów: kroszonkarskiegi i malowania porcelany. Przedstawione zostały sylwetki laureatów, ich prace oraz informacje na temat dokonań twórczych poszczególnych osób.  Całość jest bogato ilustrowana. Wydawnictwo jest dostępnie bezpłatnie w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Istnieje możliwość pobrania  dokumentu w formie PDF.

Wydruk katalogu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

KATALOG kroszonki-2018-net