Kalendarz wystaw czasowych 2019

Kroszonki Opolskie 2019
wystawa pokonkursowa
termin: 14 kwietnia – 2 czerwca 2019 roku

Majówka w skansenie 2019
wystawa pokonkursowa
termin: 1 czerwca – 31 sierpnia 2019 roku

Architektura dworców kolejowych na Opolszczyźnie
termin: 1 lipca – 15 października 2019 roku

Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2019
wystawa pokonkursowa
termin: 18 listopada – 31 grudnia 2019 roku

Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera 
termin: 1 maja – 1 sierpnia 2019 roku

Enklawa. Społeczność herrnhutów w Gnadenfeld / Pawłowiczkach na Górnym Śląsku
termin: 28 sierpnia – 15 października 2019 roku

Malowana porcelana 2019
wystawa pokonkursowa
termin: 29 września – 31 października 2019 roku

Niedźwiedź – żywa tradycja
termin: 7-25 września 2019 roku