Koniec sezonu pełnego udostępniania Muzeum.

Informujemy, że sezon udostępniania muzeum dla ruchu turystycznego trwa do 14 października 2018 r. (niedziela).

Od dnia 15 października do połowy kwietnia 2019 r. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępnia jedynie tereny parkowe bez możliwości zwiedzania wnętrz obiektów zabytkowych.

jesień