Majówka w skansenie

XXXIII KONKURS PLASTYCZNY

Majówka w skansenie 2018

8-22 maja 2018 roku

Celem konkursu jest rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 3 do 20 lat kontynuujących własną edukację na terenie województwa opolskiego. W konkursie uczestniczyć mogą reprezentacje placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy konkursu w wieku szkolnym upoważnieni są do zakupu specjalnego (zniżkowego) biletu wstępu do Muzeum, w cenie 3 zł od osoby. Dzieci w wieku przedszkolnym zobligowane są do zakupu biletu ulgowego w wysokości 1 zł od osoby. Warunkiem uzyskania ulgi jest wypełnienie przy wejściu DEKLARACJI UCZESTNICTWA PLACÓWKI (Załącznik 1 do Regulaminu) i pozostawienie jej w Recepcji Muzeum.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów, odbędzie się dnia 1 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

REGULAMIN MAJÓWKA W SKANSENIE 2018 (PDF)

 

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

konkurs plastyczny E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114, 115, 214

Wernisaż, rok 2018