"Majówka w skansenie 2018"

Laureaci XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Majówka w skansenie 2018" zostali wyłonieni!

W tegorocznej edycji konkursu odbywającej się w dniach 8-22 maja br. wzięło udział 614 uczestników z 26 szkół i placówek oświatowych z terenów województwa opolskiego.
Do konkursu po wstępnej kwalifikacji w placówkach zgłoszono 213 prac dzieci i młodzieży z 25 instytucji oświatowo-wychowawczych.

Po dokonaniu oceny zgłoszonych prac, uwzględniając kryteria przyjęte w Regulaminie konkursu, Komisja wytypowała laureatów* z następujących placówek oświatowych:
- Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach;
- Przedszkole Niepubliczne "Skrzat" w Opolu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie;
- Publiczna Szkoła podstawowa w Wołczynie;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej-Kuźni;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu;
- Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z OI w Kluczborku.

*Laureaci (dzieci i młodzież) zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w konkursie, przez przedstawiciela placówki oświatowej do której uczęszczają.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu pokonkursowej wystawy dnia 1 czerwca 2018 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (ul. Wrocławska 174, Opole), o godz. 12:00.