V Święto Plonów - Targi Miodów. Oferty handlowe.

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 18 września br. na adres e-mail: edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl .

Szanowni Państwo,
zapraszamy do przesyłania ofert handlowych na V Święto Plonów. Targi miodów, które odbędzie się dnia 1 października 2017 roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 18 września br. na adres e-mail: edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl .

Zapraszamy!

 

Tegoroczna edycja Święta Plonów. Targów Miodów, realizowana jest w ramach projektu pn. Wiejskie tradycje – popularyzacja rzemiosł i zwyczajów ludowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy Granice.