XXVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej

Zapraszamy do uczestnictwa w XXVI Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej -Kroszonki Opolskie 2017.

Szanowni Państwo!

Cieszymy się, że w bieżącym roku będziemy realizować trzecią edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach odbędą się dwa konkursy: XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2017 i VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany oraz dwie wystawy pokonkursowe poświęcone tematyce zdobienia jaj wielkanocnych malowaniu porcelany opolskiej. Jako działania wzmacniające przewidujemy przeprowadzenie darmowych warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W ramach projektu wydane zostanie bezpłatne wydawnictwo edukacyjne, zamieszczone również w formie elektronicznej na stronie muzealnej i stronach poszczególnych jednostek kultury ewentualnie urzędów administracyjnych w województwie.

Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa materialnego i niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej (unikalne w skali kraju i Europy kroszonki opolskie a także wytwory innych technik zdobniczych: batik, oklejanki, obszywanki) oraz unikalnej opolskiej malowanej porcelany. Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe, stanowi czynnik integrujący lokalne społeczności.

 

XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2017

 

Kroszonki czyli zdobione jajka wielkanocne to specjalność, z której kultura ludowa Opolszczyzny jest znana najbardziej. Ozdabiane w kwiatowo-roślinne motywy jajka na trwałe wpisały się w krajobraz polskiej sztuki ludowej. Organizowany od 1992 r. przez Muzeum Wsi Opolskiej konkurs kroszonkarski bardzo przysłużył się utrwaleniu i rozwojowi tej dziedziny twórczości. Konkurs jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze adresowanym do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, zarówno dorosłych jak i dzieci, pochodzących z różnych grup społecznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej XXVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2017 organizowanej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Przewód konkursowy odbędzie się w dniach 7-8 marca 2017 r. w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w godz. 10.30-13.30.

Dodatkowe bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych

Wzorem roku ubiegłego w 2017 r. postanowiliśmy wzmocnić w konkursie kroszonkarskim rolę funkcji edukacyjnej, poprzez wprowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez pracowników i wolontariuszy z STL – w wersji stacjonarnej i mobilnej – dla ok. 200 osób. Działania te przeprowadzone zostaną także w środowisku osób dorosłych. Zajęcia będą organizowane w terminie od 6 lutego do 3 marca 2017 r. Miejsce działań projektowych: Muzeum Wsi Opolskiej, szkoły, domy kultury i inne (wg. składnych propozycji). Chętnych serdecznie zapraszamy. O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę nadsyłać drogą mailową na adres: bogdan.jasinski@mwo.opole.pl lub telefonicznie pod numer 77 457 23 49 w.120, 606 355 549.

Dokumenty do pobrania