Dawna szkoła

JAK DAWNIEJ W SZKOLE BYWAŁO

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminów lekcji o dawnej szkole.

TERMIN: 

25-27 września 2018 roku

2-4 października 2018 roku

9-11 października 2018 roku

CZAS TRWANIA*: ok. 1,5 godz.

CENA: 250 zł / grupa + bilety wstępu

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: do 25 osób

ODBIORCA: wychowankowie przedszkola oraz dzieci i młodzież szkolna

OPIS:
Lekcja realizowana jest w izbie szkolnej stanowiącej część muzealnej ekspozycji. Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z warunkami nauczania 100 lat temu, w dawnej szkole wiejskiej, prezentacja wyposażenia dawnej szkoły wiejskiej (podręczniki, kałamarze, obsadki, tabliczki łupkowe z rysikami i itp.) oraz zapoznanie dzieci z warunkami życia nauczyciela w dawnej wsi śląskiej. Atrakcją zajęć jest możliwość pisania rysikami na tabliczkach łupkowych oraz gęsim piórem.

*Czas trwania zajęć dla grup przedszkolnych: ok. 1 godz.


Zapraszamy.
 
Informacji dotyczacych organizacji zajęć i rezerwacji udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum, pod nr tel. 774743021, 774572349. (w.114,115, 214)
1100szkola_1.jpg
1102szkola_2.jpg
1106szkola_4.jpg
1104szkola_3.jpg
1130szkola_5.jpg
1132szkola_6.jpg
Do pobrania: