Konkurs fotograficzny "ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ"

XXIII KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2018”
POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

CEL KONKURSU
1.  
Propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej.
2.  
Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego województwa opolskiego.
3.  
Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.

 

PRZEBIEG KONKURSU
1.  
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 1 maja 2018 roku.
2.  
Termin dostarczenia prac upływa z dniem 30 września 2018 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).
3.
Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
4.  
Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana od 12 listopada do 31 grudnia 2018 roku.

 
ZAPRASZAMY!!

 

Konkurs fotograficzny "ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ"
Konkurs fotograficzny "ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ"
Konkurs fotograficzny "ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ"
Konkurs fotograficzny "ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ"