Wystawy

WYSTAWY CZASOWE

Każdego roku w muzeum jest realizowanych od 3 do 9 wystaw czasowych, głównie o charakterze etnograficznym. Wystawy te prezentowane są w specjalnie w tym celu przygotowanych  pomieszczeniach, w zabytkowych spichlerzach z Grudyni Małej, Głogówka a także w holu nowego budynku administracyjnego.

Do realizowanych na terenie Muzeum wystaw zaliczyć można zarówno wystawy własne-autorskie opracowane i  wykonane przez pracowników merytorycznych Muzeum, pokonkursowe będące pochodną realizowanych w Muzeum konkursów,  jak również   wypożyczane w całości z innych placówek muzealnych i od prywatnych kolekcjonerów.

Kilka wystaw realizowanych w Muzeum w ostatnich latach zostało nagrodzonych i wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie na  Wydarzenie  Muzealne Roku „Sybilla”. Organizatorem tego przedsięwzięcia  jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a jego głównym celem jest wybór najwybitniejszych osiągnięć z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej.

 
866nw02.jpg
868nw03.jpg
870nw04.jpg
872nw05.jpg
874nw06.jpg
1467dachy_2.jpg