Wydawnictwa

WYDAWNICTWA

Bibliografia artykułów i wydawnictw
pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

(1961–2011)
 

Bronicz Stanisław

1. Droga do opolskiego skansenu, „Opole” 1970, nr 5, s. 5–6.

2. Etnograficzne problemy w muzealnictwie Śląska Opolskiego, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1963, nr 48, s. 73–84.

3. Hodowla zwierząt, [w:] Stare i Nowe Siołkowice, cz. 2, Wrocław–Warszawa– Kraków 1966, s. 99–146.

4. Klasowe zróżnicowanie kultury ludowej na Górnym OEl¹sku na prze³omie XIX i XX w., „Prace i Materiały Etnograficzne” 1957, z. 2, s. 73-128.

5. Materiały do zagadnień stroju ludowego na Śląsku Opolskim, „Opolski Rocznik Muzealny” 1966, t. 2, s. 185-198.

6. Rolnictwo, [w:] Stare i Nowe Siołkowice, cz. 1, Wroc³aw 1963, s. 59–130.

7. Skansen opolski, „Roczniki Etnografii Śląskiej” 1963, t. 2, s. 233–240.

8. Strój ludowy, [w:] Stare i Nowe Siołkowice, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 288–301.

9. Strój pszczyński, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, cz. III: OEl¹sk, Wrocław1954.

10. Z badań nad rozwojem domu chłopskiego na Śląsku Opolskim, „Roczniki Etnografii Śląskiej” 1967, t. 3, s. 115–165.

Czartoryski Krzysztof, Wijas-Grocholska Elżbieta

11. Cegielnie na Śląsku Opolskim [katalog wystawy], Opole 2006, ss. 14.

Gałęza Jarosław

12. 30-lecie udostępniania do zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej na tle jego historii, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2001, s. 188–193.

13. 30-lecie udostępniania do zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej. Ogólnopolska konferencja muzeów na wolnym powietrzu, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2001, s. 194–196.

14. 30-lecie udostępniania do zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2001, nr 3, s. 7–14.

15. Krystyna Wicher-Jesionowska. Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, historyk sztuki, muzealnik, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2006, nr 9, s. 44–46.

16. Krystyna Wicher-Jesionowska. Historyk sztuki, muzealnik, wojewódzki konserwator zabytków, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryoe-Pietraszkowa, A. Spiss, Wrocław–Kraków 2007, s. 357–359.

17. Muzeum Wsi Opolskiej, „Zabytki” 2006, nr 6, s. 42–47.

18. Stan i opieka nad zabytkami znajduj¹cymi się na terenie wsi, [w:] Raport o stanie kultury w województwie opolskim, red. S. Gawlik, T. Soroczyñski, Opole 1997, s. 67–71.

19. Teatr w Muzeum, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2003, s. 170–172.

20. Zabytkowa cha³upa w Kielczy, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2003, s. 81–83.
 

Gałęza Jarosław, Gruszka Helena

21. Festiwal Folklorystyczny „Góry Opawskie – Jeseniki”, Opole 2006, ss. 26.

Gil Euzebiusz

22. Drewniane budownictwo sakralne Opolszczyzny, „Ziemia” 1971, t. 7, s. 97–107.

23. Drewniane kościoły północno-wschodniej części Opolszczyzny, „Kwartalnik Opolski” 1978, nr 2, s. 64–73.

24. Inwentaryzacja etnograficzna drewnianego budownictwa ludowego na Opolszczyźnie, „Ochrona Zabytków” 1978, nr 1, s. 51–54.

25. Muzeum Wsi Opolskiej Opole-Bierkowice. Przewodnik, Opole 1977, ss. 24.

26. Muzeum Wsi Opolskiej Opole-Bierkowice. Przewodnik, Opole 1982, ss. 48.

27. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Przewodnik, Opole 1976, ss. 6.

28. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Przewodnik, Opole 1981, ss. 10.

29. Na marginesie konkursu „Kultura ludowa Opolszczyzny”, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1979, nr 4, s. 86 89.

30. Opolski park etnograficzny, Opole 1967, ss. 22.

31. Spichlerze drewniane ziemi opolskiej, „Ziemia” 1968, t. 4, s. 105–109.

32. Spichlerze Opolszczyzny, Kraków 1967, ss. 22.

33. Spichlerze w Muzeum Wsi Opolskiej, Opole 1977, ss. 10.

34. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z dnia 9 kwietnia 1969 r., „Ochrona Zabytków” 1969, nr 4, s. 309–310.

35. Sztuka z kuźni, „Opole” 1980, nr 10, s. 10–12.118
36. Walka o wiatraki, „Opole” 1979, nr 11, s. 10–12.

37. Współczesne ludowe kowalstwo Opolszczyzny, Opole 1982, ss. 94.

38. Współczesny zasięg i stan badań nad rzemiosłem kowalskim Opolszczyzny, „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie” 1981, t. 5, s. 51–55.

39. Zabytkowy kościół drewniany z Uszyc w powiecie oleskim, „Opolski Rocznik Muzealny” 1972, t. 5, s. 187–199.

40. Żniwniok opolski, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1982, nr 4, s. 53–60.
 

Gil Euzebiusz, Pilarski Stanisław

41. Budownictwo ludowe Opolszczyzny, Kraków 1970, ss. 46.

Górniak Magdalena

42. Całym sercem civis opoliensis. Wspomnienie o Szymonie Koszyku (1891–1972), „Śląsk Opolski” 2005, nr 4, s. 104–106.

43. Osadnictwo w Starym Lesie po 1945 r., [w:] Kresowianie na OEl¹sku Opolskim, red.

M. Kalczyńska, „Studia i Monografie”, z. 284, Opole 2011, s. 101–110.

44. Powojenny obraz Głuchołaz. Szkoły, nauczyciele, uczniowie, „Nasze Życie Głuchołaz” 2001, nr 3,s. 22.

45. Powojenny obraz Głuchołaz. Uzdrowisko, „Nasze życie Głuchołaz” 2001, nr 6, s. 22.

46. Powojenny obraz Głuchołaz. Życie gospodarcze w mieście po II wojnie światowej, „Nasze życie Głuchołaz” 2001, nr 15, s. 8.

47. Powojenny obraz Głuchołaz. Życie polityczne w mieście po II wojnie światowej,„Nasze życie Głuchołaz” 2001, nr 16, s. 9.

48. Weryfikacja narodowościowa w Głuchołazach po zakończeniu II wojny światowej, „Zaranie OEl¹skie” 2003, nr 7–8, s. 45–61.

49. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Głuchołaz po zakończeniu II wojny światowej (1945–1947), „Prace Uczestników Studium Doktoranckiego” 2002, z. 4: Historia, red. A. Filipczak-Kocur, s. 19–31.

 

Górniak-Bardzik Magdalena

50. Kresowianie na Opolszczyźnie 1945–1947, Opole 2010, ss. 40. Górniak Magdalena, Jasiński Bogdan

51. Polecam Szanownej Publiczności... Reklama w sklepach wiejskich rejencji opolskiej [katalog wystawy], Opole 2004, ss. 32.

Bibliografia artykułów i wydawnictw pracowników Muzeum Wsi Opolskiej... 119
 

Gruszka Helena

52. Formy edukacji regionalnej w działalnooeci Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2009, nr 11, s. 41–48.

 

Gruszka Helena, Oficjalska Elżbieta, Wijas-Grocholska Elżbieta

53. Muzeum Wsi Opolskiej. Przewodnik, Opole 2002, ss. 78.
 

Jasińska Marcelina, Wijas-Grocholska Elżbieta

54. Rzecz o budynkach z czerwonej cegły na wsi opolskiej z przełomu XIX/XX w. Architektura wsi Śląska Opolskiego [katalog wystawy], Opole 2011, ss. 42.
 

Jasiński Bogdan

55. Cudny śpiewak – z gliny ptak. Gwizdki ceramiczne z kolekcji Andrzeja Nowaka, [w:] Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010, s. 425–434.

56. Dobra marka krocie warta. Rachunki i papiery firmowe ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego (1850–1945). Starke Marke schafft Gewinn. Alte Rechnungen und Firmendrucksachen aus Schlesien, Lausitz und Sudetenland (1850–1945), Wrocław 2011, ss. 130.

57. Folklor słowny w polskich wsiach Bukowiny Południowej (Rozbójnik jako składnik kompozycyjny sił władzy i ludu), [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, red. K. Feleszko, Piła–Warszawa 2000, s. 152–165.

58. Gwiezdny pył. Magiczny świat rzeźb Jana Koloczka [katalog wystawy], Opole 2009, ss. 32.

59. Kroszonki opolskie 2009 [katalog wystawy], Opole 2009, ss. 32.

60. Kroszonki opolskie 2011 [katalog wystawy], Opole 2011, ss. 32.

61. Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, Opole 2011, ss. 32.

62. Ośrodki wytwarzania gwizdków ceramicznych w Polsce, „Twórczość Ludowa” 2002, nr 1–2, s. 1–12.

63. Zwyczaj „wodzenia niedźwiedzia” na Śląsku Opolskim, [w:] Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, Kielce 1998, s. 125–130.

 

Jasiński Bogdan, Oficjalska Elżbieta

64. Dawna karczma i sklep wiejski, „Almanach Miejski «Opolanin»” 2003, s. 165–167. 120 Bogdan Jasiński

Kowalewski Józef

65. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w latach 1961–1967, „Opolski Rocznik Muzealny” 1970, t. 4, s. 449–465.

66. Ochrona zabytków budownictwa i architektury ludowej w województwie opolskim, [w:] Ogólnopolska konferencja muzeów i parków etnograficznych. Opole 22–24 września 1970 r., red. J. Klimczyk, Opole 1971, s. 112–121.

67. Opolski park etnograficzny, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1969, nr 10, s. 30–34.

68. Opolski skansen, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1969, nr 1, s. 14–16.

69. Problemy organizacji i budowy opolskiego parku etnograficznego w Bierkowicach, „Opolski Rocznik Muzealny” 1972, t. 5, s. 421–451.

 

Kurek Ewa

70. Opolski skansen, Opole 1969, s. 16.

71. Twórczość ludowa Opolszczyzny [katalog wystawy], Opole 1975, ss. 28.

72. Współczesna śląska rzeźba ludowa [katalog wystawy], Opole 1974, ss. 16.
 

Kurek Maciej

73. Wiatraki i młyny wodne Opolszczyzny, Kraków 1969, ss. 22.

 

Mazur Izabela

74. Opolscy twórcy ludowi [katalog], Opole 1998, ss. 86. Mazur Izabela, Oficjalska Elżbieta

75. Kufel piwa [katalog wystawy], Opole 1997, ss. 54.
 

Oficjalska Elżbieta

76. Boże Narodzenie, „Kurier Rolniczy” 1997, nr 12, s. 12–13.

77. Doświadczenia Muzeum Wsi Opolskiej w inwentaryzacji muzealiów przy użyciu technologii cyfrowych, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2008, s. 75–79.

78. Dryle, plajdry, dreśmasziny. Mechanizacja rolnictwa na wsi śląskiej, Opole 2005, ss. 14.

79. Ekspozycje rolnicze w Muzeum Wsi Opolskiej, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Misje i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”. Szreniawa 25–26 września 2009, red. H. Ignatowicz, U. Siekacz, Szreniawa 2010, s. 71–76. Bibliografia artykułów i wydawnictw pracowników Muzeum Wsi Opolskiej... 121

80. Inscenizacje i ekspozycje obrzędowości dorocznej w Muzeum Wsi Opolskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2004, nr 7, s. 143–147.

81. „Obrazek dla każdego”. Obrazy fabryczne w domach śląskich w latach 1888–1940 [katalog wystawy], Opole 2009, ss. 44.

82. Plenerowa ekspozycja maszyn i narzędzi rolniczych w MWO i jej rola w odtworzeniu procesu mechanizacji rolnictwa na wsi śląskiej, [w:] Muzea rolnicze w służbie nauki i kultury. Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 130-lecia muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich, red. M. Sierszeńska, W. Szczepkowski, Poznań 2005, s. 29–33.

83. Pomiędzy chałupą drewnianą a murowaną. Rozterki etnografa w urządzaniu ekspozycji, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2009, nr 11, s. 95–101.

84. Pozdrowienia z... portret dawnej wsi opolskiej, Opole 2003, ss. 112.

85. Problematyka mniejszości narodowych w Muzeum Wsi Opolskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2000, nr 2, s. 43–46.

86. Stanisław Bronicz (1904–1981). Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, etnograf, socjolog, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, Wrocław–Kraków 2007, s. 27–29.

87. Stary i Nowy Rok, „Kurier Rolniczy” 1997, nr 1, s. 19.

88. Śląski karnawał. Wodzenie niedźwiedzia i pogrzeb basa, [w:] Świat na opak, red. K. Piątkowska, Włocławek 2009, s. 57–64.

89. Wystawa „Kufel piwa” w Muzeum Wsi Opolskiej, czerwiec –październik 1997 r.,„Kalendarz Opolski” 1998, s. 234–235.

90. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne, „Kurier Rolniczy” 1999, nr 1, s. 16–17.
 

Pilarski Stanisław

91. Ogólnopolska konferencja muzeów i parków etnograficznych oraz otwarcie Muzeum Wsi Opolskiej, „Ochrona Zabytków” 1971, nr 1, s. 76–78.

92. Ośrodek gonciarski w Krzyżowej Dolinie, pow. Opole, „Opolski Rocznik Muzealny” 1972, t. 5, s. 167–178.

Próchnicka Emilia

93. Plon żniwnego obyczaju, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1985, nr 39, s. 5–20.
 

Wieczorek Beata

94. Metody i środki stosowane w konserwacji zabytków techniki w MWO na przykładzie stałej ekspozycji maszyn rolniczych, [w:] Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacji zbiorów. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska. Temat: Zabytki techniki. Szreniawa 14–15 października 2006, red. U. Siekacz, Szreniawa 2007, s. 95–101.

Wijas-Grocholska Elżbieta

97. 30 lat później w Muzeum Wsi Opolskiej, [w:] Skanseny po latach – założenia a realizacja, red. M. Brylak-Załuska, M. Długosz, Nowy Sącz 1995, s. 91–96.

98. Bunclówka z Kodersdorf, „Dachy” 2008, nr 11, s. 53–55.

99. Dachówka z Siegersdorfer Werke, „Dachy” 2009, nr 3, s. 53–55.

100. Dachy wiejskie. Architektura wsi Śląska Opolskiego [katalog wystawy], Opole 2008, ss. 26.

101. Dawne drzwi jako element architektury Opola, „Almanach Miejski «Opolanin»” 1999, s. 57–59.

102. Drzwi, „Kalendarz Opolski” 1999, s. 95–98.

103. Drzwi do wiejskich stajni, „Spotkania z Zabytkami” 2003, nr 7, s. 24–25.

104. Drzwi płycinowe, „Spotkania z Zabytkami” 2000, nr 3, s. 29–30.

105. Gible, czyli szczyty dawnych domów wiejskich na Śląsku Opolskim, „Spotkania z Zabytkami” 2004, nr 10, s. 22–25.

106. Gible, czyli szczyty dawnych domów wiejskich na OEl¹sku Opolskim cd., „Spotkania z Zabytkami” 2005, nr 3, s. 23–26.

107. Inne skanseny, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2002, nr 4, s. 95–102.

108. Kilka uwag o wystawie „Drzwi wiejskie”, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2000, nr 2, s. 106–107.

109. Kogut na dachu, „Dachy” 2008, nr 12, s. 56.

110. Lauba jako element architektury ludowej Śląska Opolskiego, [w:] Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, Opole 1998, s. 87–101.

111. Lauby, „Kalendarz Opolski” 1998, s. 104–107.

112. Lauby, „Spotkania z Zabytkami” 2000, nr 1, s. 21–24.

113. Lauby. Architektura wsi Śląska Opolskiego, Opole 2009, ss. 80.

114. Obiekty przemysłu wiejskiego na terenie MWO, „Acta Scansenologica” 2005, t. 9, s. 219–226.

115. Obrzeża Opola, „Renowacje i Zabytki” 2010, nr 3, s. 131–136.

116. Ochrona dawnego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego OEl¹ska Opolskiego na przykładzie architektury wsi opolskiej, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Misje i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”. Szreniawa 25–26 września 2009, red. H. Ignatowicz, U. Siekacz, Szreniawa 2010, s. 84–92.

117. Ozdobne dachy na wiejskich budynkach Śląska Opolskiego, „Renowacje i Zabytki” 2010, nr 3, s. 137–147.

118. Pamiętajmy o starych dachach, „Dachy” 2010, nr 5, s. 45–46.

119. Pawilon bez duszy, „Spotkania z Zabytkami” 1999, nr 7, s. 25–26.

120. Po prostu ubikacje, „Spotkania z Zabytkami” 2003, nr 12, s. 29–30.

121. Pozachłopskie zabytki dawnej kultury wsi Śląska Opolskiego w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2002, nr 5, s. 210–216. Bibliografia artykułów i wydawnictw pracowników Muzeum Wsi Opolskiej... 123

122. Produkt regionalny na Śląsku Opolskim. Problemy z udowodnieniem tradycji, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2007, nr 5, s. 113–120.

123. Spalony spichlerz dworski ze Strzelec Opolskich, „Kalendarz Opolski” 1999, s. 84–86.

124. Stanisław Majewski – artysta ludowy, „Kalendarz Opolski” 1998, s. 108–110.

125. Stodoły, „Kalendarz Opolski” 2001, s. 81–83.

126. Studnie wiejskie na Śląsku Opolskim, „Kalendarz Opolski” 2000, s. 107–108.

127. Tradycja a rzemiosło, „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” 1999, nr 3–4, s. 21–26.

128. Wiatraki na Śląsku Opolskim, „Kalendarz Opolski” 2000, s. 104–106.

129. Wieś opolska – tradycja połączona z nowoczesnością, „Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego” 2001, nr 2, s. 15–27.

Wicher-Jesionowska Krystyna

130. Dziesięć hektarów skansenu, „Opole” 1979, nr 6, s. 31–33.

131. Informator o muzeach województwa opolskiego, Katowice 1982, ss. 16.

132. Kroszonki, pisanki i kryzys, „Opole” 1983, nr 4, s. 25–26.

133. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, [w:] Muzea skansenowskie w Polsce, red. F. Midura, Poznań 1979, s. 120–125.

134. Organizacja imprez folklorystycznych jako jedna z metod o¿ywienia ekspozycji skansenu na przyk³adzie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach, [w:] Międzynarodowa konferencja skansenowska w Polsce, red. F. Midura, Sanok 1978, s. 95–104.

135. Rola skansenów w środowiskach zindustrializowanych i zurbanizowanych na przykładzie Śląska, [w:] Kultura ludowa sercem Śląska, red. B. Bazielich, Wrocław 1985, s. 344–356.

136. Udział opolskiego skansenu w procesie edukacji historycznej i kultywowaniu tradycji regionalnych, „Acta Scansenologica” 1989, t. 5, s. 45–50.

(Opracował Bogdan Jasiński)

 

ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ ZAKUPU WYMINIONYCH PONIZEJ WYDAWNICTW MUZEUM

 

1. INFORMATOR

Informator- przewodnik po Muzeum  zawiera:
- mapę terenu Muzeum,
- wykaz obiektów ekspozycyjnych,
- ofertę działalności,
- informacje o udostepnianiu terenu Muzeum,
- dane teleadresowe,
- kolorowe fotografie obiektów oraz działalności edukacyjnej.

rok wydania: 2010
ilość stron: składanka
wymiary: 21/10,5 cm

języki: polski, niemiecki, angielski, czeski
druk: kolor
cena: 1,50 zł
 
2.  KATALOG WYSTAWY

"CEGIELNIE na Ślasku Opolskim"
Katalog zawiera krótką historię cegły i przemysłu cegielniczego na Opolszczyźnie.
rok wydania: 2006
ilość stron: 16
wymiary: 20/10 cm
druk: sepia
cena: 5,40 zł

3. KATALOG WYSTAWY

"Dachy wsi opolskiej"

Katalog zawiera krótka historię dachów występujących na wsi opolskiej na przestrzeni ostatnich wieków. Prezentuje ich konstrukcję, rodzaje pokrycia.
rok wydania: 
ilość stron: 26
wymiary: 14,5/ 20 cm
druk: kolor
cena: 5,00 zł

4. KATALOG WYSTAWY

"Obrazek dla każdego. Fabryczne obrazy w domach śląskich w latach 1880-1940"

Katalog zawiera informacje o rozwoju  i funkcji obrazów fabrycznych, ich tematyce, podstawach technicznych ich produkcji, zdobieniach oraz ramowaniach. Katalog jest bogato ilustrowany, barwnymi reprodukcjami starych oleodruków.
rok wydania: 2009
ilość stron: 44
wymiary: 20/30 cm
druk: kolor
cena: 18,25 zł

5. KATALOG WYSTAWY

"Gwiezdny pył. Magiczny świat rzeźb Jana Koloczka"

Katalog wystawy prezentuje prace Jana Koloczka, rzeźbiarza  nieprofesjonalnego.
rok wydania: 2009
ilość stron: 32
wymiary: 15/21 cm
druk: kolor
cena: 8,30 zł

6. "LAUBY Architektura wsi Śląska Opolskiego"

ilość stron: 
wymiary:  cm
druk: kolor
cena: 7,00 zł

7. KATALOG WYSTAWY Kresowianie na Opolszczyźnie 1945-47

zawiera: główne założenia akcji przesiedlania ludności Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na przyłaczone do Polski ziemie zachodnie po 1945 roku. W opracowaniu tym podjęto próbę przedstawienia procesu osadnictwa we wsi Stary Las oraz warunków życia jej nowych mieszkańców w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Opracowanie powstało dla potrzeb Muzeum Wsi Opolskiej i relaizowanego przez pracowników projejtu  "Kresowianie na Opolsczyźnie 1945-1947", zakładającego organizację na terenie skansenu ekspozycji stałej poświeconej tym zagadnieniom.

ilość stron: 41
wymiary: 16/24 cm
druk: kolor
cena: 7,15

PLAKATY TEMATYCZNE DO WYSTAW CZASOWYCH:

1. ARCHANIOŁ MICHAŁ, Niemcy lata 90 XIX wieku.

2. ZAMYŚLONA, wyd. DAML Drezno, pocz. XX w.

3. DOMY WIEJSKIE.

4. DACHY WSI OPOLSKIEJ.

5. DRZWI DO STAJNI.

6. BRAMY WIEJSKIE.

7. LAUBY.

8. GIBLE.

9. HAŹLE.