Tańce Górnego Śląska

Tańce Górnego Śląska

TERMIN: 24-26 października 2017 roku (od wtorku do czwartku)

CZAS TRWANIA*: ok. 1,5 godz.

CENA: 300 zł* / grupa 

* W przypadku zwiedzania ekspozycji Muzeum należy zakupić bilety wstępu dla każdego uczestnika: bilet spacerowy 3,00 zł. Nauczycielom (opiekunom grup zorganizowanych) przysługuje bilet bezpłatny.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: do 25 osób

ODBIORCA: wychowankowie przedszkola oraz dzieci i młodzież szkolna

OPIS:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z bogactwem i pięknem tanecznej kultury Górnego Śląska, śląskimi strojami ludowymi, podstawowymi krokami i figurami wybranych tańców regionalnych, tanecznymi zabawami ludowymi oraz przyśpiewkami i piosenkami ludowymi.

* Czas trwania zajęć dla grup przedszkolnych: ok. 1 godz.

Zapraszamy.

Informacji dotyczacych organizacji zajęć i rezerwacji udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum, pod nr tel. 774743021, 774572349. (w.114,115, 214)

Tańce Górnego Śląska
Tańce Górnego Śląska
Tańce Górnego Śląska
Do pobrania: