Szczęścia w Nowym Roku!

Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w pracy i tylko słonecznych dni w nadchodzącym 2020 roku,
życzą Dyrektor
oraz pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej!