Zabytkowa architektura wsi opolskiej

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Dział Architektury Ludowej organizuje nieprzerwanie od 1996 roku konkurs fotograficzny, który tematycznie dotyczy szeroko rozumianego budownictwa ludowego. Konkurs ten nosił początkowo nazwę „Zabytki ludowej architektury drewnianej Opolszczyzny” i dotyczył tylko budownictwa drewnianego z rejonów wiejskich Śląska Opolskiego. Ostatecznie realizowany jest pod hasłem „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” i obejmuje tematyką również konstrukcje murowane, małą architekturę oraz wszelkie aspekty ludowości związanej z architekturą terenów wiejskich.

Głównym zamierzeniem twórców konkursu było uwrażliwienie mieszkańców Opolszczyzny na tradycje budowlane, kulturę zamieszkania i historię Śląska Opolskiego. Zgłaszane fotografie stanowią nie tylko dokumentację obiektów architektonicznych lecz są także świadectwem subiektywnie postrzeganego i emocjonalnie wartościowanego dziedzictwa oraz wyrazem artystycznego kunsztu.

Od 2000 roku do organizacji konkursu przyłączyły się: PTTK z oddziałem w Opolu oraz ZPAF oddział opolski. Corocznie pokłosiem konkursu jest wystawa prezentująca najlepsze fotografie, zgłoszone do konkursu.

—————————————————–

12 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej “Zabytkowa architektura wsi opolskiej” wraz z ogłoszeniem laureatów.  Do konkursu zostało zgłoszonych 249 prac 36 autorów.

W kategorii do lat 16 nagrody uzyskali:

I nagrodę otrzymał Mateusz Sieczka za kompozycje oraz jednorodny zestaw operujący detalem;

II nagrodę otrzymała Maja Dedyk za opowieść o wiejskim domu pokazanym od ogółu do szczegółu;

III nagrodę otrzymała Natalia Hocwik za sentymentalna opowieść zawartą w detalu.

Wyróżnienia w tej kategorii zostały przyznane za wysoki poziom prac dla:

I wyróżnienie otrzymał Michał Sieczka

II wyróżnienie otrzymała Martyna Tront

III wyróżnienie otrzymała Julia Czech

W kategorii powyżej 16 lat nagrodzeni zostali:

I nagrodę otrzymał Mirosław Dedyk za kompozycje oraz zarejestrowanie życia na wsi i czterech pór roku;

II nagrodę otrzymała Sara Grzesik za modernistyczne spojrzenie na architekturę wiejska i odważną kompozycję;

III nagrodę otrzymał Daniel Podobiński za pokazanie krajobrazu wsi z drobnymi detalami architektury.

Wyróżnienia zostały przyznane za dokument rejestrujący zanikającą wieś opolską dla:

I wyróżnienie otrzymała Marta Bednarska

II wyróżnienie otrzymała Dominika Knosala

III wyróżnienie otrzymał Krzysztof Spałek

Nagrodę specjalną ufundowaną przez PTTK Oddział w Opolu otrzymał Błażej Duk za promowanie krajobrazu województwa opolskiego.

Nagrodzonym, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy artyzmu w dokumentowaniu otaczającej rzeczywistości. Dziękujemy za udział i zapraszamy do przyszłorocznej edycji konkursu “Zabytkowa architektura wsi opolskiej”.

—————————————————–

ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ 2018 – regulamin konkursu (PDF)
ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ 2018 – karta zgłoszenia dla osoby powyżej 16 lat (PDF)
ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ 2018 – karta zgłoszenia dla osoby poniżej 16 lat (PDF)

plakat promujący Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Zabytkowa architektura wsi opolskiej"

KONTAKT Dział Architektury Ludowej

Aleksandra Kośmicka
kierownik działu
E-MAIL
aleksandra.kosmicka@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 122
Barbara Dubiel E-MAIL
barbara.dubiel@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 123