XXIV Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2019

6 maja – 30 września 2019 roku

Otwarcie wystawy pokonkursowej „Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2019”

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przez Dyrektora Muzeum Wsi Opolskie i PTTK Oddział w Opolu, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 23.11.2019 r. o godz.13:00 w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej.

W dniu 08.10.2019 r. w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej która stwierdziła :
1. Konkurs trwał od 18 maja do 30 września 2019r.
2. Do konkursu zostało zgłoszonych 211 prac 46 autorów
– w kat. do 16 lat – 79 prac 18 autorów
– w kat. powyżej 16 lat – 132 prace 28 autorów
3. W kategorii do 16 lat i powyżej 16 lat komisja przyznała po trzy nagrody oraz po trzy wyróżnienia oraz nagrodę specjalna ufundowana przez PTTK Oddział w Opolu.

Dział Architektury Ludowej organizuje nieprzerwanie od 1996 roku konkurs fotograficzny, który tematycznie dotyczy szeroko rozumianego budownictwa ludowego. Konkurs ten nosił początkowo nazwę „Zabytki ludowej architektury drewnianej Opolszczyzny” i dotyczył tylko budownictwa drewnianego z rejonów wiejskich Śląska Opolskiego. Ostatecznie realizowany jest pod hasłem „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” i obejmuje tematyką również konstrukcje murowane, małą architekturę oraz wszelkie aspekty ludowości związanej z architekturą terenów wiejskich.

Głównym zamierzeniem twórców konkursu było uwrażliwienie mieszkańców Opolszczyzny na tradycje budowlane, kulturę zamieszkania i historię Śląska Opolskiego. Zgłaszane fotografie stanowią nie tylko dokumentację obiektów architektonicznych lecz są także świadectwem subiektywnie postrzeganego i emocjonalnie wartościowanego dziedzictwa oraz wyrazem artystycznego kunsztu.

Od 2000 roku do organizacji konkursu przyłączyły się: PTTK z oddziałem w Opolu oraz ZPAF oddział opolski. Corocznie pokłosiem konkursu jest wystawa prezentująca najlepsze fotografie, zgłoszone do konkursu.

Regulamin konkursu_ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2019

Karta zgłoszenia dla osoby powyżej 16 lat_ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2019

Karta zgłoszenia dla osoby poniżej 16 lat_ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2019

 

 

KONTAKT Dział Architektury Ludowej

Aleksandra Kośmicka
kierownik działu
E-MAIL
aleksandra.kosmicka@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 122
Barbara Dubiel E-MAIL
barbara.dubiel@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 123