XXIV Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2019

6 maja – 30 września 2019 roku

Dział Architektury Ludowej organizuje nieprzerwanie od 1996 roku konkurs fotograficzny, który tematycznie dotyczy szeroko rozumianego budownictwa ludowego. Konkurs ten nosił początkowo nazwę „Zabytki ludowej architektury drewnianej Opolszczyzny” i dotyczył tylko budownictwa drewnianego z rejonów wiejskich Śląska Opolskiego. Ostatecznie realizowany jest pod hasłem „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” i obejmuje tematyką również konstrukcje murowane, małą architekturę oraz wszelkie aspekty ludowości związanej z architekturą terenów wiejskich.

Głównym zamierzeniem twórców konkursu było uwrażliwienie mieszkańców Opolszczyzny na tradycje budowlane, kulturę zamieszkania i historię Śląska Opolskiego. Zgłaszane fotografie stanowią nie tylko dokumentację obiektów architektonicznych lecz są także świadectwem subiektywnie postrzeganego i emocjonalnie wartościowanego dziedzictwa oraz wyrazem artystycznego kunsztu.

Od 2000 roku do organizacji konkursu przyłączyły się: PTTK z oddziałem w Opolu oraz ZPAF oddział opolski. Corocznie pokłosiem konkursu jest wystawa prezentująca najlepsze fotografie, zgłoszone do konkursu.

Regulamin konkursu_ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2019

Karta zgłoszenia dla osoby powyżej 16 lat_ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2019

Karta zgłoszenia dla osoby poniżej 16 lat_ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2019

—————————————————–

12 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej “Zabytkowa architektura wsi opolskiej” wraz z ogłoszeniem laureatów.  Do konkursu zostało zgłoszonych 249 prac 36 autorów.

W kategorii do lat 16 nagrody uzyskali:

I nagrodę otrzymał Mateusz Sieczka za kompozycje oraz jednorodny zestaw operujący detalem;

II nagrodę otrzymała Maja Dedyk za opowieść o wiejskim domu pokazanym od ogółu do szczegółu;

III nagrodę otrzymała Natalia Hocwik za sentymentalna opowieść zawartą w detalu.

Wyróżnienia w tej kategorii zostały przyznane za wysoki poziom prac dla:

I wyróżnienie otrzymał Michał Sieczka

II wyróżnienie otrzymała Martyna Tront

III wyróżnienie otrzymała Julia Czech

W kategorii powyżej 16 lat nagrodzeni zostali:

I nagrodę otrzymał Mirosław Dedyk za kompozycje oraz zarejestrowanie życia na wsi i czterech pór roku;

II nagrodę otrzymała Sara Grzesik za modernistyczne spojrzenie na architekturę wiejska i odważną kompozycję;

III nagrodę otrzymał Daniel Podobiński za pokazanie krajobrazu wsi z drobnymi detalami architektury.

Wyróżnienia zostały przyznane za dokument rejestrujący zanikającą wieś opolską dla:

I wyróżnienie otrzymała Marta Bednarska

II wyróżnienie otrzymała Dominika Knosala

III wyróżnienie otrzymał Krzysztof Spałek

Nagrodę specjalną ufundowaną przez PTTK Oddział w Opolu otrzymał Błażej Duk za promowanie krajobrazu województwa opolskiego.

Nagrodzonym, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy artyzmu w dokumentowaniu otaczającej rzeczywistości. Dziękujemy za udział i zapraszamy do przyszłorocznej edycji konkursu “Zabytkowa architektura wsi opolskiej”.

plakat promujący Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Zabytkowa architektura wsi opolskiej"

KONTAKT Dział Architektury Ludowej

Aleksandra Kośmicka
kierownik działu
E-MAIL
aleksandra.kosmicka@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 122
Barbara Dubiel E-MAIL
barbara.dubiel@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 123