Jesteś tutaj:

Autor: admin

‼️Komunikat‼️

Informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej będzie udostępniane w nadchodzący weekend jak niżej:

🥚 sobota (16.04) godz. 10.00-15.00
🥚 niedziela (17.04) zamknięte
🥚 poniedziałek (18.04) godz. 10.00-17.00

XXVII Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2022

Szanowni Państwo! Fotograficy amatorzy i profesjonaliści! Miłośnicy architektury! 4 maja 2022 r. rozpocznie się konkurs fotograficzny “Zabytkowa architektura wsi opolskiej” (XXVII edycja). Na Wasze prace czekamy do 30 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej. Konkurs fotograficzny objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.
 
Dla osób, które chciałyby dowiedzieć się jak zrobić dobre zdjęcie architektury (w kontekście etnograficznym) lub podwyższyć swoje umiejętności, przygotowaliśmy fotowarsztaty “Fotografia architektury – sztuka czy dokument?”. Zapraszamy do wzięcia udziału! Liczba osób ograniczona, warsztaty zaplanowane są na 14 i 15 maja 2022 r. Regulamin fotowarsztatów oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie muzeum.
 
Dodatkowych informacji udzieli Aleksandra Kośmicka, tel: (77) 45 72 349 wew. 122.

Regulamin warsztatów fotograficznych
Regulamin konkursu i karty zgłoszenia
 

Szukamy pracownika!👇

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko dokumentalisty w Dziale Architektury Ludowej.
Co oferujemy:
• zatrudnienie na pełnym etacie na umowę o pracę,
• możliwość nabywania umiejętności związanych z pracą w muzeum etnograficznym, nie tylko budowlano-konstrukcyjnych, ale także w zakresie prowadzenia archiwum naukowego oraz wielu innych, nierzadko artystycznych,
• rozwój osobisty i zawodowy,
• stabilne warunki pracy i płacy.
Czego oczekujemy:
• znajomości podstaw branży budowlanej,
• myślenia analitycznego ale także wyobraźni,
• sumienności i dokładności,
• samodzielności i zaangażowania,
• chęci pracy w muzeum na wolnym powietrzu i dostosowania się do specyfiki instytucji (np. udział w pokazach, lekcjach muzealnych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów, prezentacji, czasem oprowadzenie tematyczne – budowlane, itp.).
Wymagamy:
• wykształcenia kierunkowego w branży budowlanej (co najmniej średniego),
• znajomości prawa budowlanego oraz norm i przepisów branżowych, regulujących proces budowlany,
• umiejętności czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętności wykonywania rysunków technicznych,
• co najmniej 3 lata pracy w branży budowlanej.
Atutami będą:
• wiedza lub umiejętności w zakresie tradycyjnej ciesiołki,
• ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny pierwszego stopnia.
Zakres obowiązków:
• wykonywanie pomiarów i opracowywanie dokumentacji pomiarowych budowlano-konserwatorskich.
• opracowywanie projektów budowlanych obiektów w ramach zagospodarowywania zagród na terenie MWO.
• prowadzenie inwestycji budowlanych Działu Architektury Ludowej i związaną z tym dokumentacją.
• prowadzenie prac remontowo-budowlanych.
• koordynowanie projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych.
• gospodarowanie zasobami archiwum naukowego i fotograficznego.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko dokumentalisty prowadzonej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”
2) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
3) kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
5) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 12 kwietnia 2022 r.
pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,
lub na adres mailowy: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kośmicka:
(77) 45 72 349 wew. 122.

45 JARMARK WIELKANOCNY – PROGRAM IMPREZY

Mapa ekspozycji muzealnej

Impreza plenerowa – Jarmark Wielkanocny – organizowana jest cyklicznie, w każdą Niedzielę Palmową w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, gromadząc około 10 tysięcy uczestników. Na przestrzeni lat impreza uzyskała rangę wydarzenia kulturalnego o ponadregionalnym wymiarze będąc tym samym formą promocji kultury ludowej naszego regionu. Program imprezy przyczynia się do promowania plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi. Ponadto impreza stanowi okazję do prezentacji programu zespołów folklorystycznych, gawędziarzy oraz twórców i rzemieślników z terenu całej Opolszczyzny.

TERMIN: 10 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – 17.00

PROGRAM

👉 “Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022”, Wręczenie nagród laureatom XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej, godz. 11.00-11.30, przed spichlerzem z Grudyni.
 
👉 Otwarcie wystawy pokonkursowej XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022 ”, godz.11.30 spichlerz z Grudyni.
 
👉 Polska smakuje – czyli śląskie przysmaki w skansenie – stoiska z tradycyjnymi wyrobami kulinarnymi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, godz. 10.00-17.00, namiot zagroda „nyska.
 
👉 Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, śląskiego oraz kresowego, godz.10.00 do 17.00, chałupa ze Starego Lasu oraz chałupa z Radłowa.
 
👉 Wypiek i degustacja tradycyjnego chleba, godz. 11.00-16.00 (z przerwami), zabytkowy piec z Rudziczki.
 
👉 Prezentacja zwierząt gospodarskich – mini zoo, Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościnna Zagroda” z Przysieczy, godz. 10.00-17.00, zagroda „budkowice”.
 
👉 Muzyka w skansenie:
🎼
Plenerowe występy zespołów folklorystycznych, 11.00-16.30 (z przerwami), zagroda „wełna”, zagroda „młyńska”, zagroda „nyska”.
🎼Koncert wielkopostny rodzinnej Kapeli Fedaków, godz. 13.00-14.00, kościół z Gręboszowa.
🎼Koncert Chóru mieszanego z Brożca – Brosci Chorus, godz. 15.00-16.00, kościół z Gręboszowa.
 
👉 Nabożeństwo drogi krzyżowej z poświeceniem palm wielkanocnych, godz. 14.00-14.30, kościół z Gręboszowa.
 
👉Atrakcje dla najmłodszych:
Pokaz wykonywania ozdób wielkanocnych techniką haftu krzyżykowego, chałupa z Radłowa (Sylwia Andrejszyn Hafty Krzyżykowe)
☑️Pokaz kowalstwa, kuźnia z Ziemiełowic (Janusz Sawicz)
☑️Pokaz garncarstwa, zagroda „młyńska”
☑️Pokaz zdobienia jaj techniką rytowniczą, zagroda „młyńska”
☑️Pokaz zdobienia jaj metodą batiku, zagroda „kup”
☑️Pokaz tworzenia palm wielkanocnych, zagroda „wełna”
☑️Pokaz malowania opolskiej porcelany, ekspozycja mwo
☑️Pokaz haftu klockowego, ekspozycja mwo
☑️Pokaz rzeźby w drewnie, zagroda „młyńska”
☑️Pokaz wyplatania koszy z wikliny, zagroda „młyńska”
☑️Jajko na szydełku – pokaz, , Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu, cypel gastronomia
☑️Pogadanka edukacyjna o sposobach pisania ikon, Monaster św. Elżbiety w Mińsku, plac przy kościele z Gręboszowa
☑️Pokaz techniki haftu na tamborku oraz krośnie, Galeria Biały Kruk, plac przed budynkiem administracyjnym
☑️Malowanie zakładek do książek wzorem opolskim – pokaz rękodzieła, Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ścieżka przy wiatrakach
 
👉Pokazy i prezentacje godz. 10.00-17.00:
☑️wykonywania ozdób wielkanocnych techniką haftu krzyżykowego, chałupa z Radłowa
☑️kowalstwa, kuźnia z Ziemiełowic
☑️garncarstwa, zagroda „młyńska”
☑️przędzenia na kołowrotku, zagroda „wełna”
☑️zdobienia jaj sitowiem, zagroda „wełna”
☑️zdobienia jaj techniką rytowniczą, zagroda „młyńska”
☑️zdobienia jaj metodą batiku, zagroda „kup”
☑️tworzenia palm wielkanocnych, zagroda „młyńska”
☑️malowania opolskiej porcelany, ekspozycja mwo
☑️haftu klockowego, ekspozycja mwo
☑️wykonywania ryczek z drewna, zagroda „młyńska”
☑️rzeźby w drewnie, zagroda „młyńska”
☑️wyplatania koszy z wikliny, zagroda „młyńska”
 
👉Udostępnienie do zwiedzania obiektów zabytkowych:
Chałupa z Antoniowa, Młyn wodny z Siołkowic, chałupa z Kozub, chałupa z Kup, chałupa z Dąbrówki Dolnej, chałupa z Karmonek, chałupa z Kamieńca, chałupa z Karmonek Nowych (sklep i karczma) chałupa ze Sternalic – ekspozycja szkoły wiejskiej, chałupa ze Starego Lasu – ekspozycja Kresowian, chałupa z Radłowa, kościół z Gręboszowa, kuźnia z Ziemiełowic, chałupa z Kozub, chałupa z Kup, spichlerz z Grudyni (wystawa).
 
👉Bogata oferta handlowa: około 130 stoisk handlowych z wyrobami ludowej twórczości artystycznej
i rzemiosła oraz wyrobami kulinarnymi, godz. 10.00-17.00, teren Muzeum.
 
👉Oferta gastronomiczna: Obsługa gastronomiczna, lokalizacja na łące „Wełna”, obsługa w godz. 10.00-17.00.
 
🙋‍♂️Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.
 
Ceny biletów wstępu: 14,00 – bilet normalny; 7,00 – bilet ulgowy; 2,00 – bilet przedszkolny. Jest możliwość zakupu biletów online.

Dojazd autobusami linii 5 i 9 Bierkowice.

‼️UWAGA: Ilość miejsc parkingowych przed Muzeum jest ograniczona!
 
ZAPRASZAMY!

Plakat promujący Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022″

XXXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022″ zorganizowana została przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy współpracy Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Projekt ten został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Konkurs odbył się w konwencji hybrydowej: część uczestników wykonała prace w domu i pozostawiła je w muzeum do oceny a pozostali uczestnicy wzięli udział w imprezie stacjonarnej. Prace wykonane w domu uczestnicy przynosili do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w terminie do 11 marca (dzieci i młodzież) i 12 marca (dorośli) 2022 r. Konkursy w wersji stacjonarnej odbyły się w tych samych terminach. Uczestnicy konkursu dla dzieci i młodzieży zobowiązani byli do dostarczenia dwóch własnoręcznie wykonanych kroszonek, pisanek, jajek trawionych kwasem lub oklejanek, natomiast osoby dorosłe dostarczyły trzy ozdobione jaja. W konkursie wzięło udział 54 osoby dorosłe oraz 54 osoby w kategorii: dzieci i młodzież szkolna. Najliczniej zaprezentowali się twórcy kroszonek oraz pisanek.

Fotorelacja z wydarzenia Tutaj


PRACA W MUZEUM – SEZON 2022

Praca od 7 kwietnia do 14 listopada 2022 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli na zmianę z drugim pracownikiem wg ustalonego harmonogramu w godzinach:

Poniedziałek godz. 10.00 – 15.00
Wtorek-piątek godz. 10.00 – 17.00
Sobota-niedziela godz. 10.00 – 18.00

Całe ogłoszenie TUTAJ

Obsługa sezonu udostępniania Muzeum  – praca od 7 kwietnia do 14 listopada 2022 r.  w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli na zmianę z drugim pracownikiem wg ustalonego harmonogramu, w godzinach nie przekraczających normy czasu pracy na 0,7 etatu.

Całe ogłoszenie TUTAJ

XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022”

‼️Przypominamy! że już jutro w Muzeum o godz. 10.30 rozpoczyna się XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022” ☺️

Konkurs organizowany będzie tradycyjnie w dwóch kategoriach:
👉11.03.2022 r (piątek) – Kategoria dla dzieci i młodzieży szkolnej
👉12.03.2022 r (sobota) – Kategoria dla osób dorosłych.

Konkurs będzie trwał do godziny 13.30.

Regulamin uczestnictwa dostępny jest tutaj 👇
Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego a organizowany w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!

Plakat promujący VIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

OFERTY HANDLOWE NA JARMARK WIELKANOCNY – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA!


PROSIMY JUŻ NIE NADSYŁAĆ OFERT!  BRAK MIEJSC HANDLOWYCH

Ze względów organizacyjnych i przyjętych wewnętrznie zasad bezpieczeństwa przy organizacji imprez plenerowych ilość miejsc handlowych została ograniczona. W chwili obecnej posiadamy komplet wystawców na Jarmark Wielkanocny. Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach.

JARMARK WIELKANOCNY planowany jest na dzień 10.04.2022 r. (Niedziela Palmowa).
Oferty handlowe przyjmowane będą w terminie: od 1 do 20 marca br. Oferty nadsyłane poza wyznaczonym terminem, nie będą rozpatrywane.

  • Ofertę handlową należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, w określonym przez organizatora terminie.
  • Oferta musi zawierać opis produktu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego fotografię.
  • Przesłanie oferty handlowej dotyczy zarówno wystawców, którzy pierwszy raz chcą wystawić swoje produkty podczas imprezy, jak również tych, którzy brali już wcześniej udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum.   
  • Ze względu na specyfikę miejsca oraz ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o doborze oferty handlowej.
  • Po zapoznaniu się z ofertą organizator informuje wystawcę czy produkt zakwalifikował się do sprzedaży podczas imprezy.
  • Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca pod działalność handlową podczas imprez mają twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe oraz handlowcy sprzedający wyroby kulinarne wpisane na listę kulinarnego dziedzictwa.
  • W trosce o wysoki poziom oferty handlowej, do sprzedaży dopuszczane są jedynie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (handmade), czyli wyroby, które powstały w sposób nieprzemysłowy. Nie są dopuszczane natomiast towary i artykuły z importu z chin oraz wyroby masowej produkcji i z tworzyw sztucznych.
  • Po zakwalifikowaniu produktu do sprzedaży, organizator przesyła droga mailową do wypełnienia KARTĘ UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN.
  • Udział w imprezie należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż do dnia 27.03.2022 oraz dokonać opłaty za stoisko najpóźniej do 4.04.2022.Do góry