BEZPŁATNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE ZE ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH!

W ramach XXXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022 planowane są przez pracowników i twórców z STL bezpłatne zajęcia warsztatowe w wersji stacjonarnej i mobilnej – dla 30 grup. Działania te przeznaczone będą dla szerokiego grona osób – dzieci i młodzieży, dorosłych, emerytów i osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji zajęć od 14 lutego do 9 marca 2022 r.

Miejsce działań projektowych: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, szkoły, domy kultury i inne (wg składnych zamówień).

Liczebność uczestników, forma realizacji będzie uzależniona od aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę nadsyłać drogą mailową na adres bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl lub telefonicznie pod numer 77 457 23 49 w.120, 606 355 549.