Bilety

CENNIK

W SEZONIE PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ
(10.04-30.10.2022 r.)

poniedziałek w godz. 10.00-15.00
wtorek-piątek w godz. 10.00-17.00
sobota-niedziela  w godz. 10.00-18.00

bilet normalny                                14   PLN
bilet ulgowy*                                    7    PLN
bilet przedszkolny**                          2    PLN

Do zwiedzania dostępne są zarówno tereny parkowe, jak również wnętrza obiektów zabytkowych oraz wystawy czasowe.

PO SEZONIE PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ
(1.01-9.04.2022; 31.10-31.12.2022; 1.01-9.04.2023)

poniedziałek – piątek w godz. 10-15
sobota-niedziela – zamknięte

bilet spacerowy 3 PLN
bilet przedszkolny** 2 PLN

Do zwiedzania dostępne są jedynie tereny parkowe, bez możliwości zwiedzania obiektów zabytkowych.

*bilet ulgowy przysługuje: uczniom, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,  studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, posiadaczom karty EURO<26. ISIC, posiadaczom Paszportu Turystycznego (mieszkańcom miast partnerskich Opola), posiadaczom: Karty Dużej Rodziny, Karty Opolskiej Rodziny i Seniora, Karty Opolskiej Rodziny i Karty Opolski Senior, Karty Turysty TRIPPASS.

**bilet ulgowy/przedszkolny przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

uwaga: bilety wstępu do muzeum można zakupić za pośrednictwem sprzedaży biletów on-line .

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Pracownikom muzeów, opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (jako opiekunowie grup zorganizowanych) działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jako opiekunom grup.
 2. Członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Českého svazu muzeí v přírodě,
 3. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
 4. Dzieciom do lat 3

  UWAGA! Zasady i warunki zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa Covid-2:

 

 

 1. Muzeum zapewnia codzienną, częstą dezynfekcję miejsc podatnych na przenoszenie wirusa (drzwi, klamki blaty, odrzwia zabytkowych chałup, włączniki oświetlenia itp.) ze szczególnym uwzględnieniem toalet
 2. Obowiązuje wyłączenie z użytkowania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe – punkt informacyjny)
 3. Zwiedzanie Muzeum jest limitowane poprzez:
  a) ograniczenie liczebności zwiedzających (maksymalnie 2 000 osób w danej chwili na terenie Muzeum)
  b) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez zwiedzających:
  * używanie płynu dezynfekcyjnego z dozowników przy wejściu do kasy biletowej/sklepu muzealnego,
  * zasłanianie ust i nosa przez zwiedzających w pomieszczeniach zamkniętych (hol wejściowy, kasa, obiekty ekspozycyjne)
  c) obowiązek stosowania dystansu społecznego miedzy zwiedzającymi – min. 1,5 metra odległości między osobami (nie dotyczy rodziców
  z dziećmi oraz osób opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi)
  d) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez personel obsługujący zwiedzających (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, maski lub przyłbice zabezpieczające)
  e) ograniczenie obsługiwanych grup do 20 osób (oprowadzanie, oprowadzanie kuratorskie)
  f) ograniczenie liczby osób mogących korzystać z sali audiowizualnej do 25 osób (spotkania, konferencje itp.)
  g) kontrolowanie liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach takich jak wernisaże, finisaże, konferencje prasowe, prelekcje, warsztaty, pokazy filmowe itd.

 

[wyciąg z Regulamin u zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Aneks nr 2 z dnia 23.07.2020]

Zapraszamy!