Bilety

Muzeum jest czynne w następującym systemie czasowym:

poniedziałek w godz. 10-15
wtorek-piątek w godz. 10-17
sobota-niedziela w godz. 10-19

Bilety wstępu na teren muzeum można zakupić  za pośrednictwem sprzedaży biletów on-line oraz na recepcji muzeum.

CENY BILETÓW

Bilet normalny 12 PLN
Bilet ulgowy* 6 PLN
Bilet przedszkolny** 1 PLN

W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny

*bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. Emerytom i rencistom, a także osobom niepełnosprawnym, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. Posiadaczom karty Euro<26 i ISIC.
 4. Posiadaczom kart dużej rodziny: Karty Dużej Rodziny, Karty Opolskiej Rodziny i Seniora, Karty Opolskiej Rodziny i Karty Opolski Senior.

**bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Pracownikom muzeów, opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (jako opiekunowie grup zorganizowanych) działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jako opiekunom grup.
 2. Członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Českého svazu muzeí v přírodě,
 3. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
 4. Dzieciom do lat 3

  UWAGA! Zasady i warunki zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa Covid-2:

 

 

 

 

 

 

 1. Muzeum zapewnia codzienną, częstą dezynfekcję miejsc podatnych na przenoszenie wirusa (drzwi, klamki blaty, odrzwia zabytkowych chałup, włączniki oświetlenia itp.) ze szczególnym uwzględnieniem toalet
 2. Obowiązuje wyłączenie z użytkowania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe – punkt informacyjny)
 3. Zwiedzanie Muzeum jest limitowane poprzez:
  a) ograniczenie liczebności zwiedzających (maksymalnie 300 osób w danej chwili na terenie Muzeum)
  b) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez zwiedzających:
  * używanie płynu dezynfekcyjnego z dozowników przy wejściu do kasy biletowej/sklepu muzealnego,
  * zasłanianie ust i nosa przez zwiedzających w pomieszczeniach zamkniętych (hol wejściowy, kasa, obiekty ekspozycyjne)
  c) obowiązek stosowania dystansu społecznego miedzy zwiedzającymi – min. 1,5 metra odległości między osobami (nie dotyczy rodziców
  z dziećmi oraz osób opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi)
  d) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez personel obsługujący zwiedzających (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, maski lub przyłbice zabezpieczające)
  e) ograniczenie obsługiwanych grup do 20 osób (oprowadzanie, oprowadzanie kuratorskie)
  f) ograniczenie liczby osób mogących korzystać z sali audiowizualnej do 25 osób (spotkania, konferencje itp.)
  g) kontrolowanie liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach takich jak wernisaże, finisaże, konferencje prasowe, prelekcje, warsztaty, pokazy filmowe itd.:
  * poprzez przyjęcie normy 2,5 m2 przypadające na 1 uczestnika,
  * poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w przedsięwzięciu po zdalnym zbadaniu temperatury każdego uczestnika i stwierdzeniu nie przekroczenia temp. 37o C,
  * gromadzenie informacji o uczestnikach poprzez pobieranie formularzy zawierających dane kontaktowe o uczestnikach

 

[wyciąg z Regulamin u zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Aneks nr 2 z dnia 23.07.2020]

Zapraszamy!