Bilety

Ze względu na zaistniała sytuację w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa COVID 19, bilety wstępu na teren parkowy  muzeum sugerujemy zakupić za pośrednictwem sprzedaży biletów on-line .

Bilety w cenie:
bilet spacerowy 3 PLN
przedszkolny* 1 PLN
w poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny

Zakończył się sezon pełnego udostępniania ekspozycji, Muzeum jest czynne w następującym systemie czasowym:

W terminie od 16 października 2020 r. do 15 kwietnia 2021 r. do zwiedzania dostępne są jedynie tereny parkowe bez możliwości oglądania wnętrz obiektów zabytkowych.

Muzeum czynne jest w godzinach:
poniedziałek-piątek: godz. 10.00-15.00
sobota-niedziela: zamknięte

*bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Pracownikom muzeów, opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (jako opiekunowie grup zorganizowanych) działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jako opiekunom grup.
 2. Członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Českého svazu muzeí v přírodě,
 3. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
 4. Dzieciom do lat 3

  UWAGA! Zasady i warunki zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa Covid-2:

 

 

 

 

 

 

 1. Muzeum zapewnia codzienną, częstą dezynfekcję miejsc podatnych na przenoszenie wirusa (drzwi, klamki blaty, odrzwia zabytkowych chałup, włączniki oświetlenia itp.) ze szczególnym uwzględnieniem toalet
 2. Obowiązuje wyłączenie z użytkowania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe – punkt informacyjny)
 3. Zwiedzanie Muzeum jest limitowane poprzez:
  a) ograniczenie liczebności zwiedzających (maksymalnie 100 osób w danej chwili na terenie Muzeum)
  b) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez zwiedzających:
  * używanie płynu dezynfekcyjnego z dozowników przy wejściu do kasy biletowej/sklepu muzealnego,
  * zasłanianie ust i nosa przez zwiedzających w pomieszczeniach zamkniętych (hol wejściowy, kasa, obiekty ekspozycyjne)
  c) obowiązek stosowania dystansu społecznego miedzy zwiedzającymi – min. 1,5 metra odległości między osobami (nie dotyczy rodziców
  z dziećmi oraz osób opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi)
  d) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez personel obsługujący zwiedzających (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, maski lub przyłbice zabezpieczające)
  e) ograniczenie obsługiwanych grup do 20 osób (oprowadzanie, oprowadzanie kuratorskie)
  f) ograniczenie liczby osób mogących korzystać z sali audiowizualnej do 25 osób (spotkania, konferencje itp.)
  g) kontrolowanie liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach takich jak wernisaże, finisaże, konferencje prasowe, prelekcje, warsztaty, pokazy filmowe itd.:
  * poprzez przyjęcie normy 2,5 m2 przypadające na 1 uczestnika,
  * poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w przedsięwzięciu po zdalnym zbadaniu temperatury każdego uczestnika i stwierdzeniu nie przekroczenia temp. 37o C,
  * gromadzenie informacji o uczestnikach poprzez pobieranie formularzy zawierających dane kontaktowe o uczestnikach

 

[wyciąg z Regulamin u zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Aneks nr 2 z dnia 23.07.2020]

Zapraszamy!