Dostępność muzeum dla osób niepełnosprawnych

Parking

Ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów znajduje się ok. 100 m od wejścia do Muzeum, przy ul. Wrocławskiej. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście

Przystanek autobusowy Wrocławska-skansen znajduje się ok. 200 m od wejścia do muzeum. Z przystanku do budynku muzeum prowadzi chodnik, wzdłuż ul. Wrocławskiej. Budynek muzeum, kształtem nawiązujący do śląskiej stodoły, usytuowany jest u styku ul. Wrocławskiej i ul. Etnografów. Otoczenie jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana z kostki granitowej łupanej. Od frontu prowadzi do budynku główne wejście z automatycznymi szklanymi drzwiami przesuwnymi, otwieranymi z lewej do prawej strony.

Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem. 

Rozwiązania w budynku – wejście do muzeum

Wejście główne prowadzi do holu na poziomie 0, gdzie:

  • po prawej stronie znajduje się: kasa biletowa i sklep z pamiątkami, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małym dzieckiem oraz sala konferencyjna;
  • po lewej stronie mieści się część biurowa.

Od wejścia głównego, w holu budynku, znajduje się ścieżka naprowadzająca ukierunkowana na kasę biletową, toaletę oraz salę konferencyjną.

Przy toalecie znajduje się piktogram. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W holu przy kasie biletowej umieszczono terminal multimedialny – mapę dźwiękową terenów ekspozycyjnych muzeum, z opisem chałup. Osoby chcące skorzystać z mapy prosimy o zwrócenie się do pracownika recepcji w sprawie wskazania miejsca, w którym ulokowano terminal.

Ekspozycja stała – „Sensoryczna wieś opolska” ścieżka edukacyjna dedykowana osobom z dysfunkcją wzroku „Sensoryczna wieś opolska”

W ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżety Samorządu Województwa Opolskiego stworzono tekstowe opisy audiodeskryptywne oraz tyflografiki wybranych obiektów ekspozycji muzealnej:

  1. wiatraki z regionu opolskiego: wiatrak z Grotowic, wiatrak z Dobrzenia Wielkiego;
  2. gospodarstwo gburskie z regionu opolskiego: młyn wodny z Siołkowic Starych, stodoła
    z Dąbrówki Dolnej, chałupa z Antoniowa, spichlerz z Ligoty Górnej oraz szopa z Bogacicy Nowej;
  3. kościół z Gręboszowa – region namysłowski;
  4. gospodarstwo wiejskie z regionu oleskiego – chałupa z Radłowa;
  5. kuźnia z Ziemiełowic – region namysłowski;
  6. chałupa ze Sternalic z regionu oleskiego.

Logotypy projektu Sensoryczna Wieś Opolska

Ekspozycja stała

Przed rozpoczęciem wizyty w opolskim parku etnograficznym, zachęcamy do pobrania i zainstalowania w telefonie komórkowym aplikacji Your Way (IOS oraz Android). Wchodząc na teren muzeum należy pamiętać o uruchomieniu aplikacji oraz bluetooth, dzięki którym Zwiedzający zostanie poinformowany o tym, że znajduje się w pobliżu obiektu architektury drewnianej. Będąc w zasięgu tablicy aplikacja umożliwia zdalne uruchomienie komunikatu głosowego, dzięki czemu osoba niewidoma może zlokalizować położenie tablicy za pomocą słuchu i podejść do niej samodzielnie. Ponadto w aplikacji zamieszczono ciekawostki na temat zwiedzanej ekspozycji.  

Muzeum zapewnia możliwość wejścia z psem asystującym do wszystkich przestrzeni muzealnych dostępnych dla zwiedzających.

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w terenach ekspozycyjnych muzeum udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turysty niepełnosprawnego.

Osoby z dysfunkcjami wzroku mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi niektóre obiekty wchodzące w skład ekspozycji stałej. Tyflografiki i ich opisy dostępne są u przewodników (opiekunów ekspozycji).

Ze względu na dużą liczbę trudnych do wykrycia za pomocą laski miejsc, czy też wysokich progów trudnych do pokonania dla osób z dysfunkcją ruchową, rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub z przewodnikiem.

Przejście do każdej zagrody (w terenach parkowych) nie wymaga pokonywania stopni. Z uwagi na charakter Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (muzeum na wolnym powietrzu), szlaki zwiedzania pokryte są warstwą żwiru z piaskiem. 

Wystawy czasowe

Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej: Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, nie posiadający pochylni.

W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do pracowników muzeum.

Spichlerz folwarczny ze Sławięcic: Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, posiada podjazd dla wózków.

Wystawa stała

Wystawa stała: Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki

Wystawa zrealizowana jest w spichlerzu z Głogówka.
Spichlerz nie posiada podjazdu dla wózków. Wystawa jest dostosowana do osób niewidomych i słabo widzących. Zawiera:
 tablicę informacyjną o wystawie z pismem punktowym dla osób niewidomych i niedowidzących oraz rysunek kroszonki tzw. tyflodruk.
– filmu instruktażowy z procesu powstawania kroszonki, posiada napisy dialogowe oraz tłumacza w języku migowym. Film jest
wyświetlany na telewizorze LCD w obrębie ekspozycji stałej oraz na stronie www.
– przy wejściu znajduje się kod QR który umożliwia pobranie aplikacji z opisem wystawy w 3 językach.

Szczegółowych informacji na temat dostępności udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
tel. 77 457 23 49 wew. 214
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl