Garncarstwo – ginące zawody, dawne rzemiosła

Termin  kwiecień-październik
Czas trwania ok. 1,5 godz.
Cena 300 zł / grupa
Ilość uczestników do 15
Odbiorca wychowankowie przedszkola, dzieci i młodzież szkolna

REZERWACJA lekcji odbywa się dwuetapowo:

  • Zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną – Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum  pod nr tel. 774743021, 774572349 wew. 114, 115, 214.
  • Zarezerwowany temat oraz termin lekcji (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym), należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji – faxem na numer: 77 474 30 21 lub pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie, wstępna rezerwacja zostanie anulowana.
  • Formularz potwierdzenia rezerwacji (do wypełnienia) otrzymają Państwo po potwierdzeniu zajęć przez organizatora.

Opis

Garncarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych. Podczas zajęć uczestnicy mogą zobaczyć jak wygląda wyrób naczyń glinianych na kole garncarskim a następnie samodzielnie formują gliniane formy.

wyrabianie glinianych naczyń

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

rezerwacja lekcji muzealnych E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114, 115, 214