„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” 2021

Projekt „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w 2021 roku wszedł w zaawansowaną fazę realizacji.

Na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu rozpoczęliśmy szereg działań związanych z tą inicjatywą.

Rewitalizacja cieku wodnego

Jednym z założeń ochrony bioróżnorodności w Muzeum jest rewitalizacja naszego cieku wodnego. Sztucznie utworzony w 1969 roku obiekt mierzy ok. 700 metrów. W skład cieku wchodzi też staw (również będący w trakcie rewitalizacji) oraz mniejsze zbiorniki służące między innymi do obsługi młyna wodnego z Siołkowic Starych.

Warsztaty ekologiczne

Od czerwca 2021 roku rozpoczęliśmy cykl lekcji przyrodniczych na terenie naszego Muzeum.
Warsztaty ekologiczne przeprowadzane w Muzeum Wsi Opolskiej poruszają tematykę ochrony wody i całego środowiska wodnego, w kontekście zagrożonych gatunków ryb oraz zanieczyszczenia wody.   Główną tematyką warsztatów jest ochrona bioróżnorodności, edukacja ekologiczna, przyrodnicza, fauna i flora.Ponadto zakłada się przeprowadzenie warsztatów dotyczących gatunków ryb chronionych
i zagrożonych wyginięciem. Spotkania edukacyjne są skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Imprezy plenerowe
 
Podczas trwania projektu, zrealizowane zostaną dwie imprezy plenerowe o charakterze ekologicznym. Szczególny nacisk będzie położony na ochronę środowiska wodnego, gatunków ryb zagrożonych wyginięciem, pokazy kulinarne ściśle związane z ukazaniem naturalnej hodowli organizmów wodnych i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także zagospodarowaniem i odpowiedzialną eksploatacją zasobów rybnych rzek i jezior. Ponadto planowany jest w tym czasie kiermasz wyrobów ekologicznych oraz występy zespołów folkowych.
Podczas imprez planuje się bezpłatne prelekcje na temat ochrony różnorodności biologicznej, warsztaty rodzinne, pokaz rzemiosła związanego z tradycją rybołówstwa i rybactwa. Przewidziane są także spotkania z przyrodnikami, leśnikami, pasjonatami przyrody, ekologami. „Ekopiknik’’organizowany będzie dwukrotnie w pierwszym i drugim roku trwania projektu.

Warsztaty i pokazy kulinarne

Warsztaty i pokazy kulinarne mają na celu promocję lokalnych ryb ściśle powiązaną z  pogłębieniem świadomości społeczeństwa w kontekście dóbr natury i ochrony otaczającego nas środowiska, ochrony zdrowego, ekologicznego jedzenia, upraw nieingerujących w czystość wód. Warsztaty będą miały także na celu pokazać bogate, regionalne kulinarne dziedzictwo. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów z profesjonalistami – szefami kuchni.