Gwary śląskie

Termin: 25-28.10.2022
Godziny lekcji muzealnych:
10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: 350,00 zł / grupa

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania ekspozycji muzealnej.

Opis

Muzeum wsi Opolskiej w Opolu i z gromadzone w nim zabytki budownictwa ludowego dawnej wsi opolskiej to nie tylko architektura i tradycja kultury materialnej. 100,200 lat temu w zagrodach, jakie obecnie możemy zwiedzać w Muzeum tętniło życie. W poszczególnych gospodarstwach naszych ekspozycji mieszkali ludzie; mieli swoje problemy, obowiązki, dzielili miedzy sobą radości i smutki, prowadzili gospodarstwa albo pracowali w folwarkach u bauerów. Na co dzień, w swoich środowiskach domowych, ale nie tylko, posługiwali się śląską gwarą, a właściwie gwarami, zróżnicowanymi ze względu na miejsca zamieszkania. Inaczej bowiem mówiło się w regionie oleskim, inaczej w opolskim, jeszcze inaczej w regionie kozielsko-raciborskim, czy nyskim. Przywołujemy te miejsca, ponieważ nasza muzealna kompozycja tak właśnie jest skonstruowana. W muzealnej ofercie na rok 2022 podjęliśmy próbę organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, których celem jest przybliżenie podstawowych pojęć gwarowych, integralnie związanych z życiem mieszkańców podopolskich wsi, dawnych i współczesnych. Zajęcia adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale nie tylko, (w razie potrzeby – także do osób dorosłych, szczególnie seniorów, dla których nasza oferta byłaby interesująca).
Program zajęć jest dostosowany do grup wiekowych, z podziałem na: uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6 i 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (w tym osoby dorosłe, także seniorzy). Celem zajęć o gwarach jest poznanie ich bogatej różnorodności, kulturowej przeszłości i żywotności we współczesnym świecie, tam, gdzie jest szanowana, pielęgnowana i stanowi wartość samą w sobie.

Autor scenariusza: Krystian Czech

Rezerwacja – Dział Udostępniania i Edukacji

REZERWACJA lekcji odbywa się dwuetapowo:

  • Zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną – Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum pod numerem telefonu: 774743021, 774572349 wew. 114, 115, 214.
  • Zarezerwowany temat oraz termin lekcji (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym), należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie, wstępna rezerwacja zostanie anulowana.

Pobierz formularz potwierdzenia rezerwacji.