VII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Szanowni Państwo!

Cieszymy się, że w bieżącym roku będziemy realizować siódmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. W jego ramach odbędą się dwa konkursy: XXX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2021 i X Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany oraz dwie stacjonarne wystawy pokonkursowe, poświęcone tematyce zdobienia jaj wielkanocnych i malowaniu porcelany opolskiej, które prezentowane będą w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Jako działania wzmacniające przewidujemy przeprowadzenie darmowych – mobilnych i stacjonarnych – warsztatów dla dorosłych z zakresu malowania opolskiej porcelany. Interesującym efektem naszych działań będzie także zapewne jubileuszowe wydawnictwo  pokonkursowe. Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej (unikalnej w skali kraju i Europy – wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: umiejętności wykonywania kroszonki opolskiej (2019) oraz pisania pisanek  na Śląsku Opolskim (2020) a także wytworów innych tradycyjnych technik zdobienia jaj wielkanocnych: oklejania sitowiem, trawienia kwasem) oraz unikalnej umiejętności przenoszenia wzoru z kroszonki na opolską malowaną porcelanę (wpisanej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2019 roku). W tym celu wykonane zostaną instruktażowe filmy przedstawiające poszczególne umiejętności, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej muzeum. W celach promocyjnych wykonane będą trzy wielkie makiety jaj, ulokowane następnie w gminach Tułowice, Strzeleczki i Chrząstowice.

Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe.

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego

XXX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej “Kroszonki Opolskie 2021”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2021 organizowanej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

regulamin dorośli
regulamin dzieci

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!


Warsztaty w ramach działań wzmacniających XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2019”

W terminie od 2 lutego do 11 marca 2019 roku pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współpracy członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych przeprowadzili bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych. Działania te były skierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych i miały charakter stacjonarny oraz mobilny. Odbywały się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w domach kultury na terenie województwa opolskiego. Uczestnicy uczyli się zdobienia jaj techniką rytowniczą (drapanie) oraz przy użyciu kwasu z kapusty kiszonej lub octu. Łącznie w 40 zajęciach uczestniczyło ponad 1300 osób.

 

XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2019”

W dniach 15 i 16 marca 2019 roku odbyła się XXVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2019”, zorganizowanego przez Muzeum Wsi Opolskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W dniu 15 marca w przewodzie konkursowym brały udział dzieci i młodzież. Każde z dzieci przyniosło jedną pracę wykonaną w domu a drugą ozdobiło na miejscu. W tym roku pojawiła się znacznie większa liczba uczestników w tej kategorii – 77 osób (w 2018 roku – 60 osób). 16 marca miał miejsce konkurs dla osób dorosłych (powyżej 16 roku życia). Każdy z uczestników był zobowiązany do przyniesienia dwóch prac wykonanych w domu oraz do ozdobienia jednego jaja w trakcie przewodu konkursowego. W zmaganiach wzięło udział 75 osób dorosłych. Łącznie w konkursie uczestniczyły 152 osoby.

W konkursie brali udział twórcy zdobiący jajka technikami tradycyjnymi: rytowniczą, batikową, oklejania sitowiem, trawienia kwasem a także nowszą – obszywania tkaninami i pasmanterią.

Większość z wykonanych przez uczestników konkursu prac stanowią kroszonki czyli jajka zdobione techniką rytowniczą. Polega ona na wyskrobywaniu ornamentu przy użyciu ostrego narzędzia (najczęściej specjalnego nożyka z odpowiedniej jakościowo stali) na uprzednio zabarwionej skorupce jajka. Do zdobienia najczęściej są używane jajka kurze i gęsie, znacznie rzadziej kacze, ponieważ ich powierzchnia jest śliska. Skorupka powinna być gładka i mieć kolor biały, aby po zastosowaniu barwnika uzyskać jednolitą i intensywną barwę. Wzór wyskrobany na tak przygotowanej powierzchni jest czytelny i dobrze widoczny. Do lat 90. XX w. do zdobienia stosowano przeważnie jajka pełne, uzyskiwane z własnego chowu. Żeby jajko nie sfermentowało, wkłada się je do zimnej wody z dodatkiem soli i gotuje na wolnym ogniu od 1,5 do 3-4 godzin. Zewnętrzna powierzchnia skorupki zostaje odtłuszczona poprzez dolanie do wody środka myjącego. Obecnie większość twórczyń zakupuje gotowe, wypreparowane wydmuszki.

Dawniej do farbowania jaj używano barwników naturalnych. Do najpopularniejszych form barwienia jaj należało zanurzanie ich w wywarze z gotowanych łupin cebuli (cebulanka). W zależności od stopnia intensywności wywaru jajko przybierało kolor od pomarańczowego, przez czerwony aż do ciemnego brązu. Z czasem do farbowania zaczęto używać kolorowych bibuł, z których po wygotowaniu uzyskiwano intensywne i soczyste kolory. Współcześnie do farbowania jaj stosuje się przeważnie barwniki chemiczne. Najczęściej spotykanym  barwnikiem tego typu są farby do tkanin, rozpuszczane w odpowiedniej proporcji w gorącej wodzie. Do farb jako utrwalacz dodaje się ocet. Ornamenty wyryte na zabarwionym w ten sposób jajku są znacznie czystsze i bardziej kontrastowe, niż na powierzchni ufarbowanej w naturalnych barwnikach. Część osób barwi jajka w kolorowych tuszach lub wywarach z kolorowej bibuły, gotowanej w gorącej wodzie. Znacznie rzadziej twórczynie używają barwniki naturalne, chociaż wykorzystanie do barwienia cebulanki stwarza możliwość uzyskania bardzo ciekawego efektu cieniowania.

Do drapania kroszonek skrobania jaj służą nożyki tzw. skrobaki. Nożyki te osadzone jedno lub dwustronnie w drewnianej rączce mają dwa lub cztery ostrza. Są wykonane z odpowiedniej twardości stali, zahartowanej i umiejętnie zaostrzonej. Dwa lub cztery ostrza o różnej grubości i kątach skrawania dają możliwość wykonywania wzorów o zróżnicowanych wymiarach. Niewielka grupa osób (zwłaszcza dzieci) zdobi kroszonki używając usztywnionych nożyków do tapet. Nieliczne twórczynie i twórcy korzystają z wierteł o napędzie elektrycznym. Narzędzie służące do zdobienia trzymane jest w jednej dłoni, jajko natomiast w drugiej, owinięte w szmatkę, chusteczkę higieniczną lub papier o podobnej strukturze – co ułatwia jego uchwycenie. W trakcie wyskrobywania wzoru jajko jest obracane. Podczas pracy należy zwracać uwagę czy jajko nie zaczyna się pocić. Jeżeli pojawią się na nim kropelki wody, to trzeba je odłożyć i poczekać aż ostygnie. tej technice najważniejsze jest skomponowanie wzoru. Zaczyna się od prostych podziałów, które wypełnia się bardzo drobnymi elementami, co w efekcie prowadzi do powstanie przenikających się kompozycji kwiatowych i roślinnych, wypełniających powierzchnię jajka.

Wzór jest tworzony według zasady od szczegółu do ogółu, czyli od rzeczy najmniejszej do największej (od centrum do obrzeży). Sam ornament twórcy wykonują w postaci białych lub cieniowanych wzorów. Cieniowanie znacznie zwiększa atrakcyjność wizualną kroszonki. Współcześnie w ornamentyce opolskich kruszonek występują dwa główne rodzaje motywów:

 • fitomorficzne (roślinne)
 • zoomorficzne (zwierzęce)

Zdobnictwo kroszonek zdominowane jest przez wzory roślinne.Występują one przeważnie w postaci stylizowanych wici, kwiatów, liści zapełniających większość powierzchni jajka. Niektóre twórczynie drapią naturalistyczne wzory roślinne, wśród których przeważają róże nawiązujące do tradycyjnego motywu regionalnego – opolskiej róży. Kilka osób zdobi jaja wzorem znikąd-donikąd (nigdzie się nie zaczyna i nie kończy), a wykonane w ten sposób kroszonki mają fantazyjny ornament na całej powierzchni. Najpopularniejszymi motywami zoomorficznymi są baranki, koguty, kury i zajączki – symbole Świąt Wielkanocnych. Oprócz tego spotyka się naturalistyczne przedstawienia jeleni, saren, koni, różnych gatunków ptactwa, motyli. Wśród przedstawień antropomorficznych najczęstszy motyw stanowi Zmartwychwstały Jezus. Niekiedy, zwłaszcza młodsze twórczynie, wydrapują na jajkach przedstawienia sentymentalne np. w postaci serca.

Opolskie kroszonki wyróżniają się także bogactwem zapisywanych na nich krótkich dwu- lub czterowersowych rymowanych tekstów. Okazjonalne wierszyki zamieszczane na kroszonkach, są przeważnie formą wyznania uczuć miłosnych, pełnią niejako funkcję zalotną. Rymowane sentencje w klarowny sposób tłumaczą meandry ludzkich uczuć. Często układają je same kroszonkarki i robią to pod konkretnego adresata.

Jajko daję tylko temu / Kto jest bliski sercu memu

Byłam i jestem dla Ciebie szczera / Nie przychodź więcej bo mam kawalera

Nie chcę Ciebie chłopcze znać / Bo mnie na lepszego stać

Jajko, jajko malowane i skrobane / Mój kochanek na Wielkanoc je dostanie

Spal listy i wybacz kochanie / To jajko daję Ci na rozstanie

Zniszczy się kroszonka / Utrze się pisanie / Lecz miłość w mym sercu /

Nigdy nie ustanie

Ile gwiazdeczek na niebie / Tyle mam miłości do Ciebie

 

 

 

Pisanie rozgrzanym woskiem po powierzchni jajka za pomocą specjalnego narzędzia zwanego kiską (patyczek z metalową rynienką – batik lejkowy) lub przy użyciu szpilki osadzonej na drewnianym patyczku (batik szpilkowy), zwane inaczej techniką batikową, to technika wieloetapowa. Należy ona do jednych z najtrudniejszych. Wosk jest stale podgrzewany w metalowym lub ceramicznym naczyniu, po to, aby pozostał w stanie ciekłym. Do pisania używa się wosku naturalnego z niewielkim dodatkiem parafiny. Po pierwszym opisaniu jajo umieszcza się w rozpuszczonym w wodzie barwniku. W odróżnieniu od kroszonek pisanki są barwione na zimno albowiem ciepła woda spowodowałaby rozpłynięcie się wosku uprzednio naniesionego na powierzchnię. Następnie dokonuje się drugiego opisania i zanurzenia w kolejnym barwniku. Czynność powtarzamy kilkukrotnie, aż do momentu nałożenia ostatniego koloru. W przypadku barwników istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności farbowania tzn. rozpoczynamy od koloru najjaśniejszego (żółty) kończąc na najciemniejszym (czarny). Następnie po osuszeniu pisanki za pomocą bawełnianej lub lnianej szmatki, ścieramy wosk z powierzchni jajka używając szmatki rozgrzewanej na elektrycznej kuchence, w wyniku czego pojawia się wielobarwna kompozycja. Znacznie bardziej precyzyjne linearne wzory uzyskuje się używając kiski. Umożliwia ona rozrysowanie bardzo skomplikowanych kompozycji geometrycznych, fitomorficznych i zoomorficznych. W tym przypadku pisanie wzorów zaczynamy od zaznaczenia podziału jajka. Narysowanie linii równoległych pozwala na dopełnienie ich dodatkowymi elementami. Na pisankach wydziela się od czterech do dwudziestu czterech pól, które wypełniane są ornamentami. Wykonanie podziałów pionowych, poziomych i trójkątnych umożliwia symetryczne i rytmiczne rozmieszczenie drobnych wzorów. Wśród ornamentów dominują archetypiczne symbole solarne, siły, płodności, życia tj.: jodełki, wiatraczki, spirale, rozety, gwiazdy (słońca), różne formy krzyża, swastyka, ptaki, jelenie, konie, barany, koguty, drzewo życia. W kolorystyce nawiązującej do wzornictwa huculskiego dominują barwy: czerwona, czarna, żółta, brązowa. Znacznie prostsze w formie oraz utrzymane w bardziej jaskrawej kolorystyce są pisanki wzorowane na motywach wołyńskich, wśród których najczęściej są prezentowane rozetki, trójkąty, wiatraczki i jodełki. Część twórczyń do pisania jaj używa szpilki, której jednorazowe pociągnięcie po powierzchni skorupki umożliwia jedynie powstanie prostych wzorów w formie krótszych lub dłuższych przecinków, z których można uzyskać subtelne jodełki, rozetki, kompozycje kwiatowe.

 

 

 

W trakcie konkursu kilka osób wykonała jajka oklejane sitowiem. Oklejanie sitowiem to technika znana i popularna zwłaszcza na Kurpiach. Na Opolszczyźnie została  rozpropagowana przez twórczynie ludowe, które korzystając z literatury tematu oraz uczestnicząc w różnych warsztatach opanowały tajniki tej techniki. Liczba osób zdobiących jajka rdzeniem sitowia (oklejanki) od kilku lat utrzymuje się na względnie stałym poziomie i wynosi u dorosłych od 5 do 10 osób. Najbardziej pracochłonne i najtrudniejsze w tej technice jest pozyskanie materiału. Sitowie to trawa rosnąca na terenach podmokłych i najlepiej ją zbierać jesienią, na przełomie października i listopada. Do zdobienia wykorzystuje się rdzeń sitowia. Zerwane łodygi przechowuje się nawet po kilka lat. Lekko nawilżony rdzeń staje się giętki i sprężysty, dzięki czemu można go wyginać w różne fantazyjne wzory, najczęściej spiralne lub łukowate. Przesuszony staje się nazbyt kruchy i nie nadaje się do oklejania. Powierzchnię skorupki smaruje się najpierw klejem – najlepiej roślinnym – a następnie układa się nań konfigurację wzorów z sitowia. Uzupełnienie ornamentu stanowią różnobarwne nici wełniane, umieszczane pomiędzy zwojami sitowia. Włóczka jest upychana za pomocą igły lub patyczka. Dawniej używano do tego celu wyłącznie nici czerwonych, zielonych i żółtych – co miało związek z kultem zmarłych na Kurpiach.

 

 

 

Jedną z najstarszych, obok pisania woskiem, technik zdobienia jaj wielkanocnych znanych na Opolszczyźnie jest wytrawianie kwasem. Współcześnie tylko nieliczne twórczynie ozdabiają jajka w ten sposób. Jest to najmniej pracochłonna technika, nie wymagająca od twórców specjalnych umiejętności technicznych. Do zdobienia używa się jajek zabarwionych w farbach do tkanin, barwnikach spożywczych lub w wywarze cebuli. Po powierzchni zafarbowanego jajka ryje się drewnianym zaostrzonym patyczkiem. Patyczek zanurzany jest w płynie, który w trakcie rysowania drewienkiem wzoru trawi powierzchnię jajka. Tradycyjnie jako płyn stosowano substancje naturalne tj. kwas z kiszonej kapusty i kwas z kiszonych ogórków. Z czasem do trawienia zaczęto używać octu, stężonego roztworu kwasku cytrynowego, a także roztworu kwasu solnego. Najlepsze efekty wizualne w postaci wyrazistego wzoru uzyskuje się stosując ostatnią substancję. Jedyna osoba stosująca tą technikę w konkursie w kategorii dorosłych użyła do trawienia soku z kiszonych ogórków. Wszystkie dzieci reprezentujące tą technikę, ozdabiały jajka używając octu.

W konkursie wzięła udział jedna osoba wykonywająca obszywanki. Technika jest znana w okolicach Rudnik i Praszki, należących dawniej do województwa częstochowskiego. W przypadku obszywanek twórczynie na powierzchni jajka umieszczają pończoszkę, na którą naszywają kolorowe cekiny, wstążki i inne ozdoby.

Nagrody wręczono laureatom podczas imprezy plenerowej XLIV Jarmark Wielkanocny w dnu 14 kwietnia 2019 roku. Dyplomy uczestnikom wręczyli dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza oraz prezes Opolskiego Oddziału STL Helena Wojtasik, prezes honorowy Oddziału Opolskiego STL Stefania Topola oraz koordynator projektu Bogdan Jasiński.

Nagrody finansowe dla osób dorosłych oraz nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży na łaczna kwotę 11 000 zł zostały ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

LAUREACI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE “KROSZONKI OPOLSKIE 2019”

DOROŚLI

Nagroda specjalna im. Jerzego Lipki

Grażyna Joszko

I Nagroda

 1. Aneta Bekiesz
 2. Patryk Blania
 3. Halina Jakubowska
 4. Katarzyna Wirzeska

II Nagroda

 1. Mariola Blania
 2. Andrez Grabeus
 3. Andrea Joszko
 4. Adriana Kozyra
 5. Maria Maciak
 6. Helena Wojtasik

III Nagroda

 1. Jadwiga Chromik
 2. Wiesława Grzybowska
 3. Wioleta Obrzud
 4. Monika Raczek
 5. Agnieszka Rosicka
 6. Edyta Szymeczek
 7. Gizela Śmieszek

Wyróżnienie

 1. Zofia Bodzińska
 2. Magdalena Czekała
 3. Gabriela Galeczka
 4. Dorota Garbiec
 5. Rita Gryc
 6. Renata Janik
 7. Sabina Karwat
 8. Gertruda Kleman
 9. Kornelia Klimek
 10. Halina Knosala
 11. Anna Kośna
 12. Patrycja Landas
 13. Łucja Mandalka
 14. Małgorzata Mateja
 15. Agnieszka Okos
 16. Elżbieta Pazur
 17. Elżbieta Pazur
 18. Zofia Pączek-Kuta
 19. Krystyna Rudzik
 20. Irena Simona
 21. Teresa Sobota
 22. Gabriela Waliczek

NAGRODY

OPOLSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW LUDOWYCH

 1. Grażyna Czekała
 2. Edeltraud Fornol
 3. Gizela Hylla
 4. Bożena Konieczko
 5. Wanda Onik
 6. Iwona Pissarczyk
 7. Katarzyna Potocka
 8. Ewa Przybył
 9. Irena Zawadzka
 10. Maria Żmija-Glombik

DZIECI I MŁODZIEŻ

I Nagroda

 1. Amelia Brój
 2. Klaudia Czaja
 3. Alicja Mrochen
 4. Julia Przybyła
 5. Dominika Sowa
 6. Julia Świerc
 7. Emilia Trzasko
 8. Emilia Waliczek

II Nagroda

 1. Natalia Baron
 2. Bianka Bartecka
 3. Maja Gerstenberg
 4. Paulina Gricner
 5. Olaf Kandzia
 6. Emilia Kozub
 7. Laura Potocka
 8. Monika Sochor
 9. Magdalena Szczygieł
 10. Jacek Topola

III Nagroda

 1. Emilia Bartecka
 2. Aleksander Hutny
 3. Izabela Guth
 4. Adam Kasperek
 5. Marta Marcinkiewicz
 6. Wiktoria Misiewicz
 7. Daria Ogryzek
 8. Agnieszka Poremba
 9. Julia Puszczewicz
 10. Maja Trasko

Wyróżnienie

 1. Gulia Chodzińska
 2. Marta Czarny
 3. Jagoda Drzewiecka
 4. Anna Hurek
 5. Jagoda Drzewiecka
 6. Paulina Fronckiewicz
 7. Wanesa Kania
 8. Michał Kasperek
 9. Krystian Knosala
 10. Amelia Nowak
 11. Lara Nowak
 12. Aleksandra Poremba
 13. Weronika Radajewska
 14. Wiktoria Sieczko
 15. Karolina Sówka
 16. Aurelia Spallek
 17. Łukasz Szczygieł
 18. Iga Woś   

Wystawa pokonkursowa „Kroszonki Opolskie 2019”

14 kwiecień – 3 czerwiec 2019

W dniu 14.04.2019 roku w spichlerzu z Grudyni Wielkiej podczas imprezy plenerowej XLIV Jarmark Wielkanocny otwarto mobilną wystawę pokonkursową. Na wystawę składają się cztery aluminiowe systemy wystawiennicze, mieszczące po trzy dwustronnie zadrukowane plansze ekspozycyjne PCV, trzy do sześciu gablot z konkursowymi pracami (w zależności od zapotrzebowania partnerów projektu). Tekst został przygotowany przez pracownika MWO Bogdana Jasińskiego, a projekt, skład, wydruk oraz oprawę plastyczną ekspozycji przygotował Marek Krajewski. Wystawie towarzyszył informator przygotowany przez Bogdana Jasińskiego. Ekspozycja była prezentowana w sześciu ośrodkach na terenie Opolszczyzny: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (14.04-02.06.2019), Tułowickim Ośrodku Kultury w Tułowicach (05.06-23.06.2019), w Łubiańskim Ośrodku Kultury w Łubnianach (24.06-07.07.2019), świetlicy wiejskiej w Dańcu (08.07-04-21.07.2019), sali spotkań w Kielczy (22.07-04.08.2019) świetlicy wiejskiej w Obrowcu (05.08-04-18.08.2019). Wystawie towarzyszyły informator i prezentacja multimedialna.

 

 

VIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie malowania porcelany opolskiej. To jedyna tego typu impreza na terenie województwa opolskiego. Organizator zapewnia materiały niezbędne do uczestnictwa w przewodzie konkursowym: porcelanę i farby naszkliwne. Konkurs malowania porcelany składa się z dwóch wydarzeń: przewodu konkursowego i wystawy pokonkursowej. Konkurs odbędzie się 27.08 2019 roku w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przewód przeprowadzany jest w godzinach od 9.00 do 16.00. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Podczas zdawania pracy konkursowej każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników. Wykonane prace zostaną wypalone w muzealnym piecu ceramicznym a następnie ocenione przez komisję konkursową.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w trakcie imprezy plenerowej VII Święto Plonów – Targi Miodów 29.09.2019 roku. Wystawa mobilna będzie prezentowana w Opolu oraz czterech innych ośrodkach w terminie do 16.12.2019 roku Do wystawy dołączona będzie prezentacja multimedialna i informator.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Bezpłatne zajęcia z malowania porcelany opolskiej!!!

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające VIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach IV Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany). Zajęcia odbędą się w terminach 9-11, 16-18 oraz 23-26 sierpnia 2019 roku w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (starym budynku administracyjnym). Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 2349, 606355 549 email: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl

Warsztaty wzmacniające VIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

W bieżącym roku po raz kolejny zorganizowano bezpłatne kursy malowania porcelany prowadzone przez twórczynie ludowe: Małgorzatę Mateję, Stefanię Topolę i Agnieszkę Okos. Odbywały się one w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W trakcie 9 warsztatów (9-11, 16-18, 23-25.08.2019) uczestnicy zapoznali się z podstawami techniki wykonywania zdobienia porcelany, podstawowymi informacjami na temat surowców i narzędzi  oraz techniki wypału ozdobionej porcelany. Każdy z uczestników zobowiązany był do przyniesienia naczyń ze sobą. Za organizację zajęć (narzędzia, farby oraz możliwość wypalenia wykonanych prac) odpowiadali pracownicy muzeum i twórcy ludowi. Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ogółem we wszystkich warsztatach wzięło udział 150 osób.  

 

VIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Konkurs odbył się w dniu 27 sierpnia 2019 roku. Uczestniczyły w nim 33 osoby. Każda osoba losowała zestaw przeznaczony do udekorowania: filiżankę lub kubek ze spodkiem oraz czajnik do herbaty. Uprzednio zakupione farby naszkliwne zostały przygotowane do malowania przez opolskie twórczynie. Po ozdobieniu naczyń i ich wysuszeniu porcelana została załadowana do pieca ceramicznego i wypalona. W dniu 30 sierpnia 2019 roku obradowało jury złożone ze specjalistów oraz śląskich etnografów. Podstawowe kryteria oceny prac stanowiły: układ kompozycji, technika wykonania  i zgodność z tradycyjna ornamentyką.

Jury postanowiło przyznać 4 nagrody i 10 wyróżnień. Nagroda główna po raz pierwszy przypadła jednej z najlepszych i najbardziej uznanych zdobniczek opolskiej porcelany – Małgorzacie Mateji. Na wykonanym przez nią dzbanku, w kompozycji centralnej dominują bardzo wyraźne duże kwiaty w kolorze niebieskim, przy czym środek tworzą trzy kwiaty pomarańczowo-czerwone oplecione wokół kwiatu fioletowego. Ten klasyczny duży wzór nawiązuje do ornamentów z kroszonek wytwarzanych przez twórczynię. Pierwsze miejsce przypadło najmłodszej laureatce tego konkursu Annie Ozimek. W ornamentyce tej twórczyni widoczny jest wpływ matki – zdobniczki Teresy Ozimek. Podobne są wzory jak i efekt fladrowania. Maluje ona jednak zdecydowanie większe i bardziej precyzyjne kwiaty. Całość jest bardzo starannie zakomponowana. Bardzo piękny wzór namalowała na filiżance ze spodkiem Sabina Kurek, zdecydowanie najlepsza kolorystka spośród opolskich zdobniczek. Na ściankach filiżanki oraz spodku namalowała piękne pastelowe kompozycje dużych niebieskich i pomarańczowo-czerwonych kwiatów. Efekt niepowtarzalnej, pastelowej kolorystyki uzyskuje dzięki nakładaniu na powierzchnię naczynia cienkiej warstwy farby. Warto zwrócić uwagę na świetnie opanowany przez artystkę efekt cieniowania. Pracę Ewy Giemzy charakteryzuje przejrzystość kompozycji, symetryczne rozmieszczenie wzorów. Centrum kompozycji stanowi duży czerwony kwiat, wokół którego rozmieszczone są cztery niebieskie kwiaty, a powyżej nich 4 pomarańczowe.

Wielokrotna laureatka nagrody głównej Teresa Ozimek w tym roku zdobyła wyróżnienie. Twórczyni zrezygnowała z zastosowania ulubionej przez nią techniki fladrowania. W centrum kompozycji namalowała cztery różnobarwne kwiaty, a po ich bokach kilka mniejszych. Niestety nadmiar barwy zielonej sprawił, że całość ornamentu traci na kolorystyce. Ładną wielobarwną kompozycję stworzyła na kubku Agata Mrozowicz. Złożyły się na to: bardzo czytelnie namalowany wielobarwny wzór kwiatowy, szlaczki z dużymi niebieskimi kwiatkami oraz dobre położenie farb. Teresa Orlik umieściła w centralnej kompozycji orna-ment kwiatowy, począwszy od środkowego kwiatu pomarańczowo-czerwonego, poprzez kwiaty niebieskie, żółte i fioletowe. Przy górnym brzegu naczynia namalowała szlaczek,w którym naprzemiennie przeplątają się niebieskie i czerwone kwiatki. Gertruda Kleman jako jedyna nawiązała do popularnej w drugiej połowie lat 70. XX wieku konwencji malowania na opolskiej porcelanie wzorów jednobarwnych, cieniowanych. Pomalowała kubek w duże symetrycznie rozmieszczone kompozycje kwiatowe w kolorze ciemnobrązowym. Bardzo interesująco prezentuje się praca Ewy Sumlińskiej. Artystka wypracowała własny, bardzo charakterystyczny duży wzór kwiatowy z łódeczkowatym środkiem. Dookoła kompozycji po-prowadzony jest szlaczek z jasnoniebieskich kwiatków i zielonych liści. Jej dzbanek poma-lowany został w piękne, żywe kolory.

Dynamizm oraz niezwykła lekkość ręki jest widoczna w dziełach Aliny Wypchło i Barbary Trąbczyńskiej. Pierwsza z wymienionych twórczyń stworzyła nieco mniej czytelną kompozycję niż zazwyczaj. Zadecydowała o tym zbyt duża ilość elementów w ornamencie. Druga z wymienionych osób centralnie umieściła piękny, duży wzór kwiatowy, powyżej którego znajduje się szlaczek z białych, ciemno i jasnoniebieskich kwiatków z zielonymi listkami. Irena Słaboń należy do najstarszej generacji opolskich zdobniczek porcelany. Tworzy wyraziste, dosyć zwarte, dookolne wzory z dominacją koloru żółtego, czerwonego, pomarańczowego i niebieskiego. Artystka namalowała na kubku ornament zoomorficzny w postaci ptaszków. Grażyna Joszko umieściła na dzbanku bardzo czytelny ornament złożony z wielobarwnych kwiatów oraz kwiatojagód w kolorze różowo-białym i niebiesko-białym. Halina Knosala aa filiżance i spodku namalowała symetrycznie rozmieszczone duże ornamenty złożone z pomarańczowo-czerwonych, niebieskich i biało-pomarańczowych kwiatów otoczonych zielonymi listkami i wiciami roślinnymi.

Nagrody w kwocie 3000 zł zostały ufundowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

LAUREACI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MALOWANIA PORCELANY

     

Nagroda główna

Małgorzata Mateja

 

I Nagroda

Anna Ozimek

 

 II Nagroda

Sabina Kurek

 

III Nagroda

Ewa Giemza

 

Wyróżnienie

 1. Grażyna Joszko
 2. Gertruda Kleman
 3. Halina Knosala
 4. Agata Mrozowicz
 5. Teresa Orlik
 6. Teresa Ozimek
 7. Irena Słaboń
 8. Ewa Sumlińska
 9. Barbara Trąbczyńska
 10. Alina Wypchło

 

Wystawa pokonkursowa

„VIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany”

29 wrzesień – 16 grudzień 2019

Mobilna wystawa pokonkursowa została otwarta podczas imprezy plenerowej VI Święto Plonów-Targi Miodu w dnu 29 września 2019 r., w wyremontowanym budynku spichlerza dworskiego ze Sławęcic w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przed otwarciem wystawy zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu. W uroczystości uczestniczyli Marszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej Jarosław Gałęzi, prezes Oddziału Opolskiego STL Helena Wojtasik oraz koordynator projektu Bogdan Jasiński. Na wystawę składają się cztery aluminiowe systemy wystawiennicze, mieszczące po trzy dwustronnie zadrukowane plansze ekspozycyjne PCV, trzy gabloty z konkursowa porcelaną oraz dekoracje z dwóch L-bannerów z wzorami z porcelany, stanowiące ściankę-tło dla gablot. Tekst został przygotowany przez pracownika MWO Bogdana Jasińskiego, a projekt, skład, wydruk oraz oprawę plastyczną ekspozycji przygotował Marek Krajewski. Wystawie towarzyszył informator przygotowany przez Bogdana Jasińskiego. Ekspozycja była prezentowana w pięciu ośrodkach na terenie Opolszczyźny: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (29.09-20.10.2019), Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim (21.10-03.11.2019), w Bibliotece i Centrum Kultury w Kolonowskiem (04.11-17.11.2019), Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach (18.11-04-01.12.2019) i Miejskim Domu Kultury w Oleśnie (02.12.-16.12.2019).

dav