Jak to drzewiej bywało.

Zapraszamy na kolejny spacer przyrodniczy po Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Na spotkanie zaprasza Państwa Bogdan Jasiński, pracownik muzeum, który pokaże Wam wybrane gatunki drzew i krzewów rosnących na terenie muzeum i opowie o ich praktycznym zastosowaniu w życiu codziennym dawnej wsi (budownictwo, lecznictwo, narzędzia i przedmioty) oraz o związanych z nimi wątkach baśniowych, mitologicznych.

Spotkanie planowane jest w piątek 3 lipca (lub w sobotę) w godz. od 17:00 do 19:00. Liczba miejsc jest ograniczona (jednorazowo w spotkaniu może wziąć udział 10 osób).

Rezerwacji należy dokonać pod nr. tel. 77 457 23 49 do godz. 12:00 w piątek 3 lipca.

 

Bilet 15 zł.