KRUCHA SZTUKA

Zapraszamy na otwarcie wystawy stałej pn. „Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki”.
Wystawa realizowana jest w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.
Wernisaż będzie miał miejsce przy zabytkowym spichlerzu z Głogówka o godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA
Zalecenia dotyczące COVID-19