Kwiaty i bukiety

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu we współpracy z Městském muzeum w Rýmařovie będzie realizować projekt Kwiaty i bukiety. W jego ramach odbędą się imprezy plenerowe: rozpoczęcie i zakończenie sezonu na zamku w Janowicach, VI Święto Plonów. Targi Miodu w Muzeum Wsi Opolskiej, wystawa Kwiaty i bukiety w twórczości ludowej, naiwnej i Marie Kodovskiej, pokazy kina letniego na zamku w Janowicach (2 seanse) i Muzeum Wsi Opolskiej (4 seanse).

W ramach projektu wydane zostaną bezpłatne wydawnictwa: Zamek w Janovicach. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (nakład 1000 egz.) oraz Kwiaty i bukiety w twórczości ludowej i naiwnej. Kwiaty i bukiety w twórczości Marie Kodovskiej (nakład 1000 egz.), zamieszczone również w formie elektronicznej na stronie muzealnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice.

Otwarcie sezonu na zamku w Janowicach

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Městské muzeum w Rýmařovie zapraszają na otwarcie sezonu na zamku w Janowicach w dniu 9.06.2018 r. Imprezie towarzyszyć będzie jarmark rzemiosła (rzemieślnicy z Czech i Polski), występy zespołów muzycznych i folklorystycznych, wystawa fotografii Petra Šimčika oraz prac dzieci ze szkół z Rymarova i okolic.

Serdecznie zapraszamy

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Kwiaty i bukiety.

Wystawa

Kwiaty i bukiety w twórczości ludowej, naiwnej i Marie Kodovskiej.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Městské muzeum w Rýmařovie zapraszają na wernisaż wystawy czasowej Kwiaty i bukiety w twórczości ludowej, naiwnej i Marie Kodovskiej. Na ekspozycji będzie można podziwiać wielobarwne, piękne i pełne fantazji obrazy, rzeźbę, ceramikę z motywami kwiatowymi, wykonane przez uznanych polskich i zagranicznych twórców oraz czeską artystkę nurtu art brut Marie Kodovską.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Galerie Marie Kodovske w Rýmařovie.

Wystawie towarzyszy bezpłatny katalog oraz 8 wzorów pocztówek. Ekspozycja będzie prezentowana w Rýmařovie od 28.06 do 29.07.2018 r oraz w Opolu od 17.08 do 15.10.2018 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

OBOWIĄZUJĄ SZYKOWNE KWIATOWE KREACJE!!!

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Kwiaty i bukiety.

Plakat wystawy Kwiaty i bukiety w twórczości ludowej, naiwnej i Marie Kodovskiej

Kino letnie

PO RAZ PIERWSZY W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Kwiaty i bukiety.