XXXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny Majówka w skansenie 2022

termin konkursu – pleneru: 4-24.05.2022 r.

data wernisażu: 4.06.2022 r.

Celem konkursu jest rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 3 do 24 lat, w tym: wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, z terenów województwa opolskiego.

Zniżkowe bilety wstępu dla uczestników konkursu

Uczestnicy konkursu upoważnieni są do zakupu specjalnego (zniżkowego) biletu wstępu do Muzeum, w cenie 3 zł od osoby. Dzieci w wieku przedszkolnym zobligowane są do zakupu biletu ulgowego w wysokości 2 zł od osoby. Warunkiem uzyskania ulgi jest wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA PLACÓWKI (Załącznik 1. do regulaminu) i pozostawienie jej w Recepcji Muzeum w dniu pleneru.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości dnia 30.05.2022 r. na stronie internetowej organizatora . Wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Dziecka w Muzeum zaplanowanego na dzień 4.06.2022 r. w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (ul. Wrocławska 174, Opole).  

Dokumenty

Regulamin XXXV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Majówka w skansenie 2022” (83 KB, PDF)

załączniki do Regulaminu XXXV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Majówka w skansenie 2022” (180 KB, PDF)

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

konkurs plastyczny E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 214, 114, 115