XXXIV Konkurs Plastyczny Majówka w skansenie 2021

SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH XXXIV KONKURS PLASTYCZNY „MAJÓWKA W SKANSENIE 2021” ZOSTAJE ODWOŁANY.

 

Celem konkursu jest rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 3 do 20 lat kontynuujących własną edukację na terenie województwa opolskiego. W konkursie uczestniczyć mogą reprezentacje placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

konkurs plastyczny E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114, 115, 214