Muzeum dostępne – ekspozycja

Ekspozycja muzealna na wolnym powietrzu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest parkiem etnograficznym w którym eksponowane są budynki drewniane wraz z wyposażeniem.

Przed rozpoczęciem wizyty w opolskim parku etnograficznym, zachęcamy do pobrania i zainstalowania w telefonie komórkowym tzw. nawigacji po obiektach, czyli aplikacji Your Way (IOS oraz Android). Wchodząc na teren muzeum należy pamiętać o uruchomieniu aplikacji oraz bluetooth, dzięki którym Zwiedzający zostanie poinformowany o tym, że znajduje się w pobliżu obiektu architektury drewnianej. Będąc w zasięgu tablicy aplikacja umożliwia zdalne uruchomienie komunikatu głosowego, dzięki czemu osoba niewidoma może zlokalizować położenie tablicy za pomocą słuchu i podejść do niej samodzielnie. Ponadto w aplikacji zamieszczono ciekawostki na temat historii i wyposażenia danego obiektu.  

Ze względu na dużą liczbę trudnych do wykrycia za pomocą laski miejsc, czy też wysokich progów trudnych do pokonania dla osób z dysfunkcją ruchową, rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub z przewodnikiem.

Przejście do każdej zagrody (w terenach parkowych) nie wymaga pokonywania stopni. Z uwagi na charakter Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (muzeum na wolnym powietrzu), szlaki zwiedzania pokryte są warstwą żwiru z piaskiem. 

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w zabytkowych zagrodach udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turysty niepełnosprawnego. Osoby z dysfunkcją wzroku mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi fasady niektórych obiektów architektury drewnianej tj.:

  • Wiatrak z Dobrzenia Wielkiego,
  • Młyn wodny z Siołkowic Starych,
  • Kościół z Gręboszowa,
  • chałupa z Radłowa,
  • chałupa z Kup,
  • chałupa z Budkowic,
  • chałupa z Dąbrówki Dolnej
  • oraz chałupa z Karmonek Nowych.

Tyflodruki dostępne są u opiekunów ekspozycji. Ponadto, w asyście pracowników muzeum, istnieje możliwość dotykowego poznania muzealiów.

Wystawy czasowe w spichlerzach

Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej: Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, nie posiadający pochylni.

Spichlerz folwarczny ze Sławięcic: Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny. Posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na pierwsza kondygnację.

W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do pracowników muzeum.

Wystawa stała w spichlerzu

W spichlerzu z Głogówka zaaranżowana została wystawa stała pn. Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kruszonki. Wystawa jest dostosowana do osób niewidomych i słabo widzących. Ekspozycja zawiera tablicę informacyjną o wystawie w alfabecie Braille`a i tyflodruk ukazujący kroszonkę. Film instruktażowy z procesu powstawania kroszonki posiada napisy dialogowe oraz tłumaczenie w PJM. Film jest wyświetlany na telewizorze LCD w obrębie ekspozycji stałej oraz na stronie internetowej muzeum. Przy wejściu do spichlerza jest umieszczony kod QR, który umożliwia pobranie aplikacji z głosowym opisem wystawy w dwóch językach: polskim, angielskim oraz językiem migowym PJM. Budynek nie posiada pochylni.

Muzeum dostępne >>