NABÓR NA STANOWISKO – DOKUMENTALISTA

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dział Architektury Ludowej.
Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Umowa o pracę na pełny etat od 01.12.2022 r.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie budowlane,
 2. umiejętność wykonywania rysunków technicznych (inwentaryzacje budowlano – konserwatorskie),
 3. umiejętność weryfikacji kosztorysów budowlanych,
 4. umiejętność pracy w środowisku Windows.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie pomiarów i opracowywanie dokumentacji pomiarowych budowlano-konserwatorskich na miejscu
  w Muzeum i w terenie,
 2. opracowywanie dokumentacji rysunkowych/graficznych dotyczących zagospodarowywania ekspozycji muzealnej,
 3. prowadzenie inwestycji budowlanych Działu Architektury Ludowej i związanej z tym dokumentacji,
 4. organizacja prac remontowo-budowlanych obiektów ekspozycyjnych,
 5. przygotowywanie i koordynowanie projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych,
 6. gospodarowanie zasobami archiwum naukowego i fotograficznego (w tym: wprowadzanie do inwentarzy
  i rejestrów),
 7. wykonywanie dokumentacji fotograficznej związanej z pracą działu.

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 25 listopada 2022r.
  pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,
  lub na adres mailowy: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

  Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik sekretariatu: (77) 457 23 49, 474 30 21
  Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej ->TUTAJ