Nagrody i wyróżnienia w XXX Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2021”

KATEGORIA: DOROŚLI, technika inna

Galeria dorośli inne 01

I nagroda:
Maria Maciak

Galeria dorośli inne 02

II nagroda:
Karolina Kośny

Galeria dorośli inne 03

III nagroda:
Teresa Sobota