Nagrody i wyróżnienia w XXX Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2021”

KATEGORIA: DOROŚLI, technika rytownicza

Galeria dorośli rytownicza 01

Nagroda im. Jerzego Lipki:
Wioleta Obrzud

Galeria dorośli rytownicza 02

I nagroda:
Patryk Blania

Galeria dorośli rytownicza 03

I nagroda:
Grażyna Fila

Galeria dorośli rytownicza 04

I nagroda:
Adrianna Kozyra

Galeria dorośli rytownicza 05

I nagroda:
Anna Ozimek

Galeria dorośli rytownicza 06

II nagroda:
Mariola Blania

Galeria dorośli rytownicza 07

II nagroda:
Andrea Michalik

Galeria dorośli rytownicza 08

II nagroda:
Ewa Giemza

Galeria dorośli rytownicza 09

II nagroda:
Teresa Ozimek

Galeria dorośli rytownicza 09

II nagroda:
Agnieszka Rosicka

Galeria dorośli rytownicza 11

II nagroda:
Irena Simon

Galeria dorośli rytownicza 12

III nagroda:
Renata Janik

Galeria dorośli rytownicza 13

III nagroda:
Sonia Ozimek-Bandura

Galeria dorośli rytownicza 14

III nagroda:
Gizela Śmieszek