Nagrody i wyróżnienia w XXX Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2021”

KATEGORIA: DZIECI MŁODSZE (do 10 lat)

Galeria dzieci małe 01

I nagroda:
Łukasz Szczygieł

Galeria dzieci małe 02

II nagroda:
Michał Marcinkiewicz

Galeria dzieci małe 03

III nagroda:
Martyna Topolska