Nagrody i wyróżnienia w XXX Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2021”

KATEGORIA: MŁODZIEŹ SZKOLNA (15 – 18 LAT)

Galeria młodzież 01

I nagroda:
Weronika Radajewska

Galeria młodzież 02

I nagroda:
Jacek Topola

Galeria młodzież 03

I nagroda:
Emilia Waliczek

Galeria młodzież 04

I nagroda:
Amelia Brój

Galeria młodzież 05

I nagroda:
Magdalena Szczygieł

Galeria młodzież 06

I nagroda:
Dominika Sowa