Nagrody i wyróżnienia w XXX Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2021”

KATEGORIA: DOROŚLI, technika batikowa

Galeria Dorosli batik 01

I nagroda:
Halina Jakubowska

Galeria Dorosli batik 02

II nagroda:
Krystyna Holeniewska

Galeria dorośli batik 03

II nagroda:
Helena Wojtasik

Galeria dorośli batik 04

III nagroda:
Dorota Garbiec

Galeria dorosli batik 05

III nagroda:
Wiesława Żytkiewicz