Oferta wolontariatu dla uczniów

Chcesz zostać wolontariuszem w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
Sprawdź ofertę wolontariatu i wybierz zadanie lub zadania odpowiadające Twoim oczekiwaniom.
Pamiętaj, że możesz przystąpić do wolontariatu akcyjnego lub stałego, indywidualnego lub grupowego.
Nie wahaj się, przystąp do rekrutacji. Czekamy na Ciebie!

Oferta wolontariatu dla uczniów – zadania

Dział Architektury Ludowej

 1. Wyjazdy terenowe, badania nad budownictwem ludowym (powyżej 15 r.ż.).
 2. Prace konserwacyjne, porządkowe w obrębie historycznych zagród na terenie Muzeum.
 3. Prace ogrodnicze w przydomowych ogródkach – ekspozycji muzealnej.

Dział Kultury Materialnej i Folkloru

 1. Renowacja muzealiów.

Dział Udostępniania i Edukacji

 1. Opracowanie questingu / gry terenowej po ekspozycji muzealnej.
 2. Przygotowanie dziecięcego / młodzieżowego przewodnika po Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (wyznaczenie atrakcyjnych zabytków i opisanie tras zwiedzania Muzeum z perspektywy uczniów).
 3. Prowadzenie warsztatów dla dzieci wg własnego pomysłu, tj. gry i zabawy, zajęcia plastyczne, podczas wydarzeń kulturalnych (do wyboru):
 • Nocy Muzeów (14 maja 2022 r.)
 • Dnia Dziecka w Muzeum (4 czerwca 2022 r.)
 • Pikniku ekologicznego Głos mają ryby (11 września 2022 r.)
 • Jesiennych Targów Miodów i Rękodzieła (16 października 2022 r.).

Dział Promocji

 1. Promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum (plakatowanie oraz kolportaż ulotek).
 2. Opieka nad zespołami folklorystycznymi podczas 45. Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum (10 kwietnia 2022 r.).

Rekrutacja kandydatów na wolontariuszy:

etap pierwszy

Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Muzeum. Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą elektroniczną na adres email: muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl
lub pocztą na adres:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
, ul. Wrocławska 174 45-835 Opole
z dopiskiem Wolontariat.

Kartę zgłoszeniową może wypełnić kandydat na wolontariusza lub jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Zgoda przedstawiciela ustawowego (283 KB, PDF)

Karta zgłoszenia niepełnoletniego kandydata na wolontariusza (367 KB, PDF)

etap drugi

Rozmowa kandydata na wolontariusza z koordynatorem ds. wolontariatu, podczas której zostaną ocenione kompetencje kandydata niezbędne do realizacji działań wolontariackich, określonych przez Muzeum, oraz motywacje do podjęcia wolontariatu. Podpisanie porozumienia o świadczeniu wolontariackim.

Spotkanie realizowane w obecności przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na wolontariusza.

etap trzeci

Odbycie szkolenia przygotowującego do realizacji świadczeń wolontariackich, organizowanego przez Muzeum.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z koordynatorem ds. wolontariatu w Muzeum, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Agnieszka Pawelczyk

E-MAIL
muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl

TELEFON
77 457 23 49 wew. 214
+48 798 123 711