OFERTY HANDLOWE – JESIENNE TARGI SZTUKI LUDOWEJ🍂🍁

W terminie od 15 do 25 września br. przyjmujemy oferty handlowe na imprezę plenerową. Jesienne Targi Sztuki Ludowej Targi Pszczelarskie, organizowane w dniu 16 października (niedziela) w godz. 10.00 -17.00 na terenie naszego Muzeum.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA👇
 
1. Ofertę handlową należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, w określonym wyżej terminie.
2. Oferta musi zawierać opis produktu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego fotografię.
3. Przesłanie oferty handlowej dotyczy zarówno wystawców, którzy pierwszy raz chcą wystawić swoje produkty podczas imprezy, jak również tych, którzy brali już wcześniej udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum.
4. Ze względu na specyfikę miejsca oraz ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o doborze oferty handlowej.
5. Po zapoznaniu się z ofertą organizator informuje wystawcę czy produkt zakwalifikował się do sprzedaży podczas imprezy.
6. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca pod działalność handlową podczas imprez mają twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe oraz handlowcy sprzedający wyroby kulinarne wpisane na listę kulinarnego dziedzictwa.
7. W trosce o wysoki poziom oferty handlowej, do sprzedaży dopuszczane są jedynie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (handmade), czyli wyroby, które powstały w sposób nieprzemysłowy. Nie są dopuszczane natomiast towary i artykuły z importu z chin oraz wyroby masowej produkcji i z tworzyw sztucznych.
8. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze, powierzchnia stoiska własnego podczas imprezy obejmuje minimum 2 m, maksimum 6 m długości oraz maksymalnie 3 m szerokości.
9. Po zakwalifikowaniu produktu do sprzedaży, organizator przesyła droga mailową do wypełnienia KARTĘ UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN.
10. Udział w imprezie należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.
11. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w całości imprezy. Zamknięcie stoiska Uczestnika przed zakończeniem imprezy jest niedopuszczalne.
12. Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad oraz REGULAMINU, nie będą mieli możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach.