ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW- COVID – 19

UWAGA! W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJĄ W OKRESIE ZAGROŻENIA PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID – 19, WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I WARSZTATOWE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, PLANOWANE W OKRESIE PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ ZOSTAŁY ODWOŁANE.