Aktualności

Przejdź do archiwum aktualności

Zapraszamy!

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza na imprezę plenerową pt. „Głos Mają Ryby. Ekopiknik w Muzeum Wsi Opolskiej”, która  odbędzie się 12 września na terenie bierkowickiego skansenu. Szczegóły na plakacie.

Piknik jest częścią realizowanego przez Muzeum projektu promującego bogatą bioróżnorodność Muzeum Wsi Opolskiej oraz Województwa Opolskiego. W ramach projektu prowadzona jest szeroko zakrojona  kampania edukacyjno-informacyjna na temat ochrony bioróżnorodności, ochrony gatunków rodzimych oraz ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych. Rekonstruowana jest na terenie Muzeum „zagroda rybacka” wraz z budową dużego akwarium.
Organizowane są zajęcia  edukacyjne, warsztaty kulinarne oraz  konkurs fotograficzny. Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, a jego partnerami:  Rybacka Lokalna Grupa Działania OPOLSZCZYZNA, Stowarzyszenie EURO-COUNTRY oraz   Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

KINO PLENEROWE

W imieniu organizatora Stowarzyszenie Opolskie Lamy, zapraszamy serdecznie na pokazu filmu „Sól ziemi czarnej”, który odbędzie się w Muzeum Wsi Opolskiej w najbliższą sobotę o godzinie 20.00.
Pokaz realizowany jest w ramach projektu „Setna rocznica III Powstania Śląskiego – pokazy plenerowe dla mieszkańców Województwa Opolskiego”, finansowanego z budżetu Województwa Opolskiego.
Wstęp wolny!

BEZPŁATNE WARSZTATY EKOLOGICZNE

🐸🌿 Spotkania edukacyjne – bezpłatne warsztaty ekologiczne w muzeum 🐟🌿
Ruszają zapisy na kolejne spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Spotkanie będzie realizowane w najbliższą sobotę tj. 14.08 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu o godz. 10.00.
Lekcja przyrodnicza przeprowadzana jest w plenerze, wśród przepięknej zielonej roślinności oraz z wykorzystaniem cieku i stawu. Siatki specjalistyczne, lupy czy lornetki to tylko niektóre z pomocy naukowych wykorzystywanych podczas tych spotkań. Zajęcia skierowane są i do dzieci i do dorosłych.
Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się m.in.:
– Kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych? Gdzie ich szukać? Jak obserwować i rozpoznawać?
– Czym jest bioróżnorodność ekosystemów wodnych? Dlaczego jest dla nas tak ważna? Co jej zagraża i jak ją chronić?
– Jak wygląda czerpak hydrobiologiczny? Jak używać lornetki, atlasu, lupy.

Na spotkanie obowiązują zapisy, telefoniczne w godz. 8-15 pod nr telefonu: 77 457 23 49 oraz mailowe: edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl; zapisy prowadzone będą do czwartku 12.08 do godziny 15:00.
Zajęcia odbywają się w maksymalnie 15 osobowych grupach. Jeśli do czwartku na spotkanie nie zostanie wpisana wymagana ilość uczestników, zajęcia zostaną odwołane lub przeniesione na inny termin o czym poinformujemy Państwa mailowo w piątek do godz. 15.00.
Projekt jest realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country” w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1

WEEKENDOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ LUDOWĄ

Zapraszamy na kolejny weekend z naszymi twórcami ludowymi.
Pokazy rzemiosła i rękodzieła odbywają się w godzinach od 11.00 do 17.00.
Przypominamy, że Muzeum jest czynne w godz. 10.00-18.00. Informacja na temat biletów wstępu dostępna jest w zakładce -> dla zwiedzających -> bilety
Zapraszamy!

X Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie malowania porcelany opolskiej. To jedyna tego typu impreza na terenie województwa opolskiego. Organizator zapewnia materiały niezbędne do uczestnictwa w przewodzie konkursowym: porcelanę i farby naszkliwne. Konkurs malowania porcelany składa się z dwóch wydarzeń: przewodu konkursowego i wystawy pokonkursowej. Konkurs odbędzie się 31.08 2021 roku w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przewód przeprowadzany jest w godzinach od 9.00 do 17.00. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Podczas zdawania pracy konkursowej każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników. Wykonane prace zostaną wypalone w muzealnym piecu ceramicznym a następnie ocenione przez komisję konkursową.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w trakcie imprezy plenerowej IX Święto Plonów – Targi Miodów 17.10.2021 roku. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do 30.11.2021 roku. Do wystawy dołączona będzie prezentacja multimedialna i informator.

W trakcie konkursu obowiązują procedury opracowane przez Dyrektora MWO w Opolu dotyczące zachowań związanych z COVID-19 (pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, zachowanie dystansu społecznego, maseczki na twarzy).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

WEEKENDOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ LUDOWĄ

 
Zapraszamy na kolejny weekend z naszymi twórcami ludowymi.
Pokazy rzemiosła i rękodzieła oraz spotkania edukacyjne odbywają się w godzinach od 11.00 do 17.00.
Dodatkowo już jutro zapraszamy na muzyczne spotkanie z Zuzanną Ciszewską skrzypaczką oraz improwizatorką muzyczną. Zuzanna gra również na lirze smyczkowej, inspirowanej średniowiecznymi gęślami z Opola. Opowie Państwu o pochodzeniu gęśli oraz o samej budowie tego instrumentu.
Do spotkania zachęcamy wszystkich muzyków oraz osoby zupełnie niezwiązane z muzyką.
Przypominamy, że Muzeum jest czynne w godz. 10.00-18.00. Informacja na temat biletów wstępu dostępna jest w zakładce -> dla zwiedzających -> bilety
Zapraszamy!

🐟BEZPŁATNE WARSZTATY PRZYRODNICZE 🐟

Już w ten weekend (31.07-01.08) w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu!
Specjalne bezpłatne warsztaty przyrodnicze i ekologiczne!
Obowiązuje bilet wstępu do Muzeum według cennika. 
W ramach rodzinnych spotkań w skansenie oraz projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”
Lekcje przyrodnicze przeprowadzane są w plenerze, wśród przepięknej zielonej roślinności oraz z wykorzystaniem cieku i stawu. Siatki specjalistyczne, lupy czy lornetki to tylko niektóre z pomocy naukowych wykorzystywanych podczas tych spotkań. Zajęcia skierowane są i do dzieci i do dorosłych.
Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się m.in.:
– Kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych? Gdzie ich szukać? Jak obserwować i rozpoznawać?
– Czym jest bioróżnorodność ekosystemów wodnych? Dlaczego jest dla nas tak ważna? Co jej zagraża i jak ją chronić?
– Jak wygląda czerpak hydrobiologiczny? Jak używać lornetki, atlasu, lupy
Na warsztaty zapraszamy do zagrody Nyskiej!
Zajęcia odbywają się w 15 osobowych grupach.
Pierwsza grupa startuje o godzinie 10:00
Kolejna o 11:30 oraz 13:00 w sobotę i w niedzielę.
Zajęcia prowadzone są przez Panią Agnieszkę Mulawę.
Zapisy przyjmujemy telefonicznie 77 457 23 49 i mailowo tomasz.dziedzic@muzeumwsiopolskiej.pl
do czwartku 29.07 do godziny 15:00.

Serdecznie zapraszamy!

🌸Bezpłatne zajęcia z malowania porcelany opolskiej!

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające X Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach VII Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany). Zajęcia odbędą się w terminach 6-8 (prowadzący Teresa Ozimek), 13-15 (Stefania Topola)oraz 20-22 (Agnieszka Okos) i 27-29 (Małgorzata Mateja) sierpnia 2021 roku w godzinach od 9.00 do 13.00, w sali audiowizualnej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (nowym budynku recepcyjno-administracyjnym). Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.
W trakcie zajęć obowiązują procedury opracowane przez Dyrektora MWO w Opolu dotyczące zachowań związanych z COVID-19 (pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, zachowanie dystansu społecznego, maseczki na twarzy).
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 2349, 606355 549 email: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl


Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki.

WYSTAWA CZASOWA

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

17 WRZEŚNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

 

Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć.

Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki

 

Muzealny projekt zakłada organizację wystawy archiwalnych fotografii – portretów mieszkańców Oleszki, Jasiony i Żyrowej, wsi położonych w powiecie krapkowickim, w pobliżu Góry św. Anny, na Śląsku Opolskim, wykonanych przez fotografa amatora, stolarza i kołodzieja – Franciszka Lepicha w latach 20. I 30. XX w., odnalezionych w postaci oryginalnych szklanych negatywów w 2016 r.

Będzie to wystawa autorskich fotografii o wysokiej wartości artystycznej, ale przede wszystkim będących cennym źródłem informacji o dawnym życiu społeczności wiejskiej na Śląsku Opolskim, ujętych na wystawie w cyklu zatytułowanym „Od narodzin, aż po śmierć”, obrazującym najważniejsze etapy życia ludzkiego, w tym przypadku – Ślązaka, szerzej historię i kulturę Śląska Opolskiego. Wystawa o charakterze etnograficzno-historycznym oraz ze względu na wysoki poziom artystyczny zdjęć – także wystawa sztuki fotograficznej. 

Ukazany zostanie wyjątkowo cenny, zarówno pod kątem historycznym, etnograficznym i socjologicznym, jak również technicznym, fotograficzny dorobek Franciszka Lepicha. Zrealizowany zostanie film dokumentalny. Ilustracją muzyczną wystawy będą unikatowe polskojęzyczne pieśni ludowe, opowiadające o życiu Ślązaków, zarejestrowane w 1913 r. na Śląsku Opolskim, za pomocą fonografu Edisona przez niemieckiego badacza Paula Schmidta. Wydany zostanie katalog wystawy, zorganizowane zostaną wydarzenia towarzyszące o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.

Głównym celem wystawy jest promowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego oraz promowanie i rozpowszechnianie klasycznej sztuki fotograficznej oraz jej twórcy.

Kurator wystawy: Magdalena Górniak-Bardzik.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Całkowita wartość zadania: 84 637,38 zł

Dofinansowanie  ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: 46 000 zł

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Opolskiego: 38 637,00 zł

 

SCENA KAMIENICA

Już w najbliższą sobotę o godz. 15.00 zapraszamy do Muzeum Wsi Opolskiej na koncert pt. „Przebojowe lata 20., lata 30.”, czyli największe przeboje polskiej piosenki dwudziestolecia międzywojennego.
Koncert plenerowy w Muzeum będzie miał miejsce na placu przy budynku głównym. Bezpłatne bilety będą wydawane w godz. 14.00-16.00.

Scena Kamienica: POprostu-poPOLSKU
to nowa inicjatywa kulturalna Teatru Scena Kamienica we Wrocławiu, obejmująca swoim zasięgiem trzy województwa południowo-zachodniej Polski: dolnośląskie, lubuskie i opolskie. Głównym jej celem jest udostępnienie projektów muzycznych naszego teatru społecznościom lokalnym oraz turystom w okresie letnim, poprzez organizację wydarzeń
w miejscach zupełnie nieoczywistych, a zasługujących na szczególną uwagę. Wszystkie wybrane lokalizacje to obiekty o bogatej historii i stanowiące narodowe dziedzictwo. Są to zamki, skanseny kultury ludowej oraz zabytkowe kościoły.

Festiwal odbędzie się w dniach 10 – 18 lipca 2021r.          

Nieprzypadkowo także programy artystyczne zostały pomyślane o miejscach historycznych.
W zamkowych salach balowych oraz dziedzińcach artyści zaprezentują projekt „Chopin i jego muzy”, na terenie skansenów „Przebojowe lata 20., lata 30., natomiast w świątyniach zbudowanych
w okresie baroku wykonany będzie koncert arii i pieśni sakralnych pochodzących z tego okresu. Wykonywana będzie wyłącznie muzyka polskich kompozytorów z okresu XVII, XIX i XX wieku. Każdy koncert potrwa ok. 50 minut. Wszystkie wydarzenia poprowadzi Maciej Michałkowski, który ciekawie opowie o prezentowanych utworach wplatając w konferansjerkę liczne anegdoty i ciekawostki.

W ramach realizacji zadania powstaną także pamiątkowe pocztówki, które merytorycznie opracuje historyk dr hab. Małgorzata Kowalczyk. Oprócz informacji o wydarzeniach w ramach tego projektu znajdą się liczne ciekawostki związane z historią miejsc, w których odbywać się będą koncerty. Staną się nie tylko miłą pamiątkę z uczestnictwa w koncercie, ale także ważnym edukacyjnym materiałem, pozwalającym na zdobycie wiedzy historycznej dla każdej grupy wiekowej odbiorców.

Wszystkie wydarzenia dostosowane będą do stanu związanego ze stanem epidemii w Polsce. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, ale limitowany w oparciu o aktualnie obowiązujące ograniczenia. Koncerty plenerowe odbywać się będą także w przypadku opadów deszczu.

Autorem koncepcji programowej jest Maciej Michałkowski – dyrektor artystyczny Teatru Scena Kamienica we Wrocławiu.

Do góry