PIĘKNO ŚWIĄTYNI

Wystawa zatytułowana „Piękno świątyni/W chrámowé kráse” zabierze Państwa do dwóch wyjątkowych miejsc, w których historia, sztuka i sacrum objawiły się pięknymi obiektami sakralnymi. Są to: kaplica pw. Nawiedzenia NMP w Lipkách oraz kościół z Gręboszowa pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, znajdujący się obecnie na terenie Muzeum Wsi Opolskiej.

Kaplica w Lipkach jest nazywana perłą północno-morawskiego baroku, została zbudowana na początku XVIII w. Zbudowana na planie elipsy ze śmiałą, jak na owe czasy, konstrukcją dachu konoidalnego (czyli dachu o wygiętej połaci, zwieńczonej prostą kalenicą). Oprócz ciekawej architektury kaplica posiada także przepiękną malaturę wnętrza, wykonaną przez Ferdinanda Nabotha i Jana Kryštofa Handke. Tematyka fresków nawiązuje do maryjnego wezwania kaplicy – na sklepieniu przedstawione jest wniebowzięcie NMP a na obwodzie m.in. ilustracyjne przedstawienie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.

Drewniany kościół z Gręboszowa został przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w 1973 r., a w 1976 r. odbudowany, z wiernym odtworzeniem architektury i formy. Ponieważ nieznana jest data budowy obecnego kościoła, za czas jego powstania przyjmuje się rok 1613, czyli datę odlewu dzwonu, fundowanego właśnie dla tej świątyni, przez Annę Kotulińską. W kościele znajduje się barokowy ołtarz poświęcony św. Katarzynie Aleksandryjskiej, przeniesiony z kościoła w Groszowicach (dziś już nieistniejącego).

Wystawa przybliży genezę i specyfikę tych dwóch świątyń. Opowie o konstrukcji, wyposażeniu, ciekawostkach i to wszystko w oprawie przepięknych fotografii.

Otwarcie wystawy czasowej „ Piękno świątyni. Kaplica w Lipkach i kościół z Gręboszowa”, organizowanej w ramach projektu „Dziedzictwo Kulturowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice.

Wernisaż będzie miał miejsce przy zabytkowym kościele z Gręboszowa o godz. 14.00.

ZAPRASZAMY!