Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne

Działanie realizowane jest w ramach zadania pn. „Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2018 oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach tego dwuletniego zadania zaplanowano remont drewnianego spichlerza dworskiego z miejscowości Sławięcice, znajdującego się na ekspozycji przestrzennej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wytypowany obiekt stanowi bardzo ważny przykład architektury ludowej z terenów Opolszczyzny. W efekcie remontu i konserwacji pojawi się potencjał przestrzenny wewnątrz obiektu do wykorzystania na cele wystawiennicze, lecz przede wszystkim poprawi się stan techniczny tego największego drewnianego budynku w Muzeum.

Prace budowlane przeprowadzone zostaną dwuetapowo. Na rok 2018 zaplanowane są działania projektowe i formalne, związane z rozpoczęciem prac budowlanych oraz stabilizacja konstrukcyjna spichlerza. W 2019 nastąpi naprawa dachu wraz z wymianą gontowego pokrycia. W roku przyszłym parter spichlerza otrzyma także nowe wyposażenie ekspozycyjne w postaci ścianek modułowych i gablot.

Po zakończeniu działania ten przepiękny spichlerz zostanie włączony do eksploatacji dydaktycznej i wystawienniczej.

Spichlerz dworski ze Sławięcic. 1610 rok
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego