SENSORYCZNA WIEŚ OPOLSKA – GOŚĆ Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W MUZEUM 2019

Przepełnieni radością informujemy, że we współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych – Tyflopunktem w Opolu i Chorągwią Opolską ZHP, zamierzamy przełamywać bariery dostępności naszego Muzeum!

Grupa zwiedzających z dysfunkcją wzroku czyta tyflografiki prezentujące chałupę z Radłowa.

Z początkiem kwietnia rozpoczniemy realizację projektu, ukierunkowanego na wykorzystanie zmysłów dotyku, słuchu, węchu i smaku w prezentacji ekspozycji muzealnej, w ramach którego:
– zastosujemy rozwiązania umożliwiające niewidomym samodzielne poruszanie się po ekspozycji muzealnej;
– przeszkolimy pracowników oraz wolontariuszy w zakresie tworzenia opisów alternatywnych (audiodeskrypcji);
– przygotujemy środki dydaktyczne do realizacji zajęć edukacyjnych (termoformowane tyflografiki, ogródek sensoryczny);
– zrealizujemy zajęcia edukacyjne: studyjne zwiedzanie muzeum oraz warsztaty terapii ogrodniczej;
– wydamy katalog podsumowujący projekt.

Projekt dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.