Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum

Znaki graficzne (od lewej): Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura Dostępna, Muzeum Wsi Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Fundacja "Szansa dla Niewidomych", Chorągiew Opolska ZHP.

Projekt „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”, realizowany jest w ramach programu „Kultura Dostępna”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Informacje o projekcie

W 2019 roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Fundacją „Szansa dla Niewidomych” i Chorągwią Opolską Związku Harcerstwa Polskiego realizuje projekt, którego celem wyrównywanie szans osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do kultury.

Pionowy plakat, białe tło z niebieskim tekstem.
Przy górnej krawędzi plakatu w poziomie ciąg logotypów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultury Dostępnej, Muzeum Wsi Opolskiej – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Opolskiego, Fundacji Szansa dla Niewidomych, Chorągwi Opolskiej ZHP.
Na górze duży, wyśrodkowany napis: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizuje projekt w ramach programu Kultura Dostępna. SENSORYCZNA WIES OPOLSKA – GOŚĆ Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W MUZEUM. 
Poniżej mniejszy, wyśrodkowana grafika: znaki brajlowskie tworzące zapis SENSORYCZNA WIEŚ OPOLSKA. 
Poniżej tekst: Celem projektu jest wyrównanie szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do kultury. 
Miejsce realizacji zadania: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174
Adresatami zadania są dzieci, młodzież i dorośli z dysfunkcją wzroku oraz „ogólni” zwiedzający.
Poniżej tekst: W ramach projektu ukierunkowanego na wykorzystanie zmysłów dotyku, słuchu, węchu i smaku oraz spis wyrazów - pięć wypunktowań, biegnących przez całą szerokość plakatu:
:
- Wprowadzimy rozwiązania umożliwiające osobom niewidomym samodzielne poruszanie się po ekspozycji muzealnej. 
- Przeszkolimy pracowników oraz wolontariuszy w zakresie tworzenia opisów alternatywnych.
- Przygotujemy tyflografiki wybranej ekspozycji muzealnej.
- Zrealizujemy zajęcia edukacyjne w ramach których uczestnicy zwiedzą muzeum wraz
z przewodnikiem oraz przystąpią do wspólnego uprawiania przydomowego ogródka. 
- Wydamy katalog podsumowujący projekt. 
Uczestnictwo w zadaniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatne.
Wypunktowania zajmują około jedną trzecią powierzchni plakatu. 
Bezpośrednio pod wypunktowaniami umieszczono napis: Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, tel. 77 457 23 49 wew. 214, e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Poniżej pośrodku tekst: Zapisy na zajęcia edukacyjne prowadzi Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu, tel. 692 451 051, e-mail: opole@szansadlaniewidomych.org
Na dole mały, wyśrodkowany napis: Projekt „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. 
Pod spodem z lewej strony, umieszczono logotypy patronów medialnych: Radia Opole, Help jesteśmy razem, Radia DOXA, Opowiecie.info, Muzealnictwo.com, Czuwaj.

W ramach zadania przewidujemy opracowanie ścieżki opartej na wykorzystaniu zmysłów dotyku, słuchu, węchu i smaku w interpretacji i prezentacji ekspozycji muzealnej w muzeum na wolnym powietrzu. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym oraz „ogólnym” zwiedzającym, mający na celu stworzenie płaszczyzny dla ich wzajemnych relacji (integracja społeczna), w ramach którego zamierzamy:

  1. zastosować rozwiązania umożliwiające niewidomym samodzielne poruszanie się po ekspozycji muzealnej;
  2. przeszkolić pracowników oraz wolontariuszy w zakresie tworzenia opisów alternatywnych (audiodeskrypcji);
  3. przygotować środki dydaktyczne do realizacji zajęć edukacyjnych: termoformowane tyflografiki, ogródek sensoryczny;
  4. zrealizować zajęcia edukacyjne: studyjne zwiedzanie muzeum, warsztaty hortiterapii (terapii ogrodniczej);
  5. wydać katalog podsumowujący projekt.

Planowany termin realizacji projektu obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2019 roku.

Zadania ujęte w projekcie stanowią kontynuację działań realizowanych w 2018 roku, w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Uczestnictwo w zajęciach

Chcesz poznać ekspozycję muzealną za pomocą zmysłu dotyku, słuchu, węchu i smaku?
Chcesz poznać nowych ludzi?

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych dedykowanych 10-osobowym grupom turystów z dysfunkcją wzroku oraz “ogólnym” zwiedzającym, w ramach których uczestnicy zwiedzą ekspozycję muzealną oraz wezmą udział w warsztatach ogrodniczych. 

Terminarz

maj
zakładanie przydomowego ogródka: 2.05.2019

czerwiec
zajęcia edukacyjne (zwiedzanie skansenu, zajęcia ogrodnicze w przydomowym ogródku): 3.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 24.06.2019

wrzesień
zajęcia edukacyjne (zwiedzanie skansenu, zajęcia ogrodnicze w przydomowym ogródku): 9.09.2019, 16.09.2019, 23.09.2019, 30.09.2019

listopad
spotkanie podsumowujące projekt: 9.11.2019

Zapisy

Zgłoszenie uczestnictwa należy:

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kontakt z koordynatorem projektu

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
tel. 77 457 23 49 wew. 214
e-mail: agnieszka.pawelczyk@muzeumwsiopolskiej.pl

Podsumowanie projektu

Łącznie projektem objęto 164 uczestników wydarzeń kulturalnych (dzieci, młodzież i osoby dorosłe). W miesiącach czerwcu i wrześniu, w ramach projektu, zrealizowano 8 jednodniowych zajęć edukacyjnych. W jednym 4-godzinnym spotkaniu uczestniczyło od 9 do 23 osób, w tym osoby z dysfunkcją wzroku oraz „ogólni” zwiedzający. Podczas zajęć wykorzystano kompensacją sensoryczną, polegającą na zastąpieniu funkcji wzroku poprzez pozostałe zmysły tj. dotyk, słuch, węch i smak Uczestnictwo w zadaniach realizowanych w ramach projektu było nieodpłatne. Ścieżka edukacyjna (studyjne zwiedzanie muzeum z wykorzystaniem tyflografik) jest dostępna dla turystów także po zakończeniu projektu.

Sensoryczna wieś opolska – katalog projektu edukacyjnego (16 MB, PDF)

Fotorelacja z działań projektowych