Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum

Logotypy projektu Sensoryczna Wieś Opolska

W 2018 roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Fundacją „Szansa dla Niewidomych” realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności kulturalnej osób niewidomych i niedowidzących oraz wpisanie się Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na kulturalnej mapie regionu w kategorii „muzeum bez barier – muzeum dla wszystkich”, rozumianej w kontekście rewitalizacji społecznej.

Projekt „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum”, realizowany jest w ramach programu „Kultura Dostępna”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach zadania przewidujemy merytoryczne opracowanie ścieżki dydaktycznej oraz zrealizowanie 8 jednodniowych zajęć edukacyjnych dedykowanych osobom z dysfunkcjami wzroku. Planowany termin realizacji projektu obejmuje okres od maja do grudnia 2018 roku, w ramach którego zamierzamy:

  1. przystosować budynek administracyjny do obsługi zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku;
  2. dostosować stronę internetową muzeum (forma przekazu zgodna z regułami dostępności – WCAG 2.0);
  3. opracować opisy audiodeskryptywne obiektów znajdujących się na trasie edukacyjnej;
  4. przygotować materiały dydaktyczne do realizacji zajęć – termoformowane tyflografiki;
  5. przeszkolić pracowników oraz wolontariuszy w zakresie obsługi klientów niepełnosprawnych.

Bezpłatne zajęcia edukacyjne

W miesiącach wrzesień- październik 2018 roku, Muzeum we współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych zrealizuje 8 jednodniowych zajęć edukacyjnych pn. “Sensoryczna Wieś Opolska – gość niepełnosprawny w muzeum”.

W ramach 4-godzinnego spotkania uczestnicy zwiedzą ekspozycję muzealną oraz wezmą udział w warsztatach kowalstwa. Zajęcia kierowane są do 10-osobowych grup zwiedzających z dysfunkcją wzroku.

Terminy

wrzesień 10.09.2018 / 17.09.2018 / 24.09.2018

październik 1.10.2018 / 8.10.2018 / 15.10.2018 / 22.10.2018 / 29.10.2018

Zapisy na zajęcia edukacyjne prowadzi Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu

KONTAKT Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu

Sensoryczna wieś opolska
rezerwacja zajęć edukacyjnych
E-MAIL
opole@szansadlaniewidomych.org
TELEFON
692 451 051

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

Sensoryczna wieś opolska
informacje o projekcie
E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114, 115, 214

Pionowy plakat, ciemnoniebieskie tło z żółtym tekstem. Na górze duży, wyśrodkowany napis: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizuje projekt w ramach programu Kultura Dostępna. SENSORYCZNA WIES OPOLSKA – GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM. Poniżej mniejszy, wyśrodkowany napis: Celem projektu jest zwiększenie aktywności kulturalnej osób z dysfunkcją wzroku. Poniżej tekst: W ramach projektu, oraz spis wyrazów - sześć wypunktowań, biegnących przez całą szerokość plakatu: wyznaczymy ścieżkę edukacyjną „Sensoryczna Wieś Opolska”, przystosowaną do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, przeszkolimy pracowników oraz wolontariuszy w zakresie obsługi klientów niepełnosprawnych, przystosujemy budynek administracyjny do obsługi zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, utworzymy stronę internetową muzeum zgodnie z regułami dostępności WCAG 2.0, opracujemy opisy audiodeskryptywne ekspozycji muzealnej oraz termoformowane tyflografiki, w miesiącach wrzesień-październik 2018 zrealizujemy 8 zajęć edukacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku. Wypunktowania zajmują około dwóch trzecich powierzchni plakatu. Bezpośrednio pod wypunktowaniami umieszczono wyśrodkowany napis: Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, tel. 77 457 23 49 wew. 214, e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl. Poniżej pośrodku tekst: Zapisy na zajęcia edukacyjne prowadzi Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu, tel. 692 451 051, e-mail: opole@szansadlaniewidomych.org. Na dole mały, wyśrodkowany napis: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. Pod spodem z prawej strony, umieszczono trzy logotypy patronów medialnych: Radia Opole, Help jesteśmy razem, Opowiecie.info. Przy dolnej krawędzi plakatu w poziomie ciąg logotypów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultury Dostępnej, Muzeum Wsi Opolskiej – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Opolskiego, 20-lat samorządności: Polska, Samorząd, Wspólnota, Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Fotorelacja  z zajęć edukacyjnych